BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szreder Jarosław (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
Ocena ofert inwestycyjnych na rynku nieruchomości wakacyjnych w Polsce
Evaluation of the Investment Offers in the Holiday Real Estate Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 423-435, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości turystyczne, Inwestycje
Real estate market, Touristic real estates, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano w sposób syntetyczny segment rynku nieruchomości w postaci mieszkań, apartamentów i domów wakacyjnych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny ilościowej i jakościowej dostępnych ofert inwestycyjnych w badanym segmencie rynku. Celem analizy jest ukazanie specyficznych cech rynku nieruchomości wakacyjnych oraz syntetyczne scharakteryzowanie ofert inwestycyjnych dostępnych na rynku polskim. Końcowym efektem przeprowadzonych badań jest przedstawienie warunków, które powinny być spełnione przez dewelopera, aby stworzyć atrakcyjną ofertę inwestycyjną w tym segmencie rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The article describes in a synthetic manner a segment of the real estate market in Poland including fl ats, apartments and holiday houses. Based on the analysis conducted it provides quantitative and qualitative evaluation of the available investment offers in this segment of the market. The purpose of this article is to present synthetic characterization of investment offers available on the Polish real estate market and to outline specific features of that market segment. The article concludes by outlining conditions that should be fulfilled by the developer to create an attractive investment opportunity in this segment of the real estate market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Fierla A. (2010), Inwestowanie wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 2. Halligan B., Shah D. (2010), Inbound Marketing, Wydawnictwo One Press, Warszawa.
 3. Inwestycje na rynku nieruchomości (2004), red. H. Henzel, Wydawnictwo AE, Katowice.
 4. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 5. Lunney J.O. (2010), Strategie ochrony aktywów, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 6. Mondrzewski P. (2008), Google Adwords w praktyce - skuteczna reklama w Internecie, PWN, Warszawa.
 7. Muturi S., Zduńczyk R. (2009), Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, Wydawnictwo Emka, Warszawa.
 8. Raport Reas Nieruchomości (2011), Rynek mieszkań wakacyjnych w Polsce, Warszawa.
 9. www.condohotels.pl (30.11.2013).
 10. www.emmerson.pl (31.01.2014).
 11. www.inwestycjewkurortach.pl (30.11.2013).
 12. www.kompasinwestycji.pl (30.11.2013).
 13. www.pb.pl (28.01.2014).
 14. www.reas.pl (28.01.2014).
 15. www.rednetconsulting.pl (28.01.2014).
 16. www.rp.pl (25.04.2014).
 17. www.zdrojowainvest.pl (30.11.2013).
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu