BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie ochrony wiedzy i własności intelektualnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
The Importance of Knowledge and Intellectual Property Protection in Competitive Advantage Creation Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 503-510, bibliogr. 9 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Bezpieczeństwo wiedzy, Ochrona informacji niejawnych
Knowledge security, Protection of classified information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiedza to wyjątkowy zasób niematerialny o znaczeniu strategicznym. Przekształcana może być w innowacje, nowe technologie, oryginalne projekty, może być również wykorzystywana do tworzenia pozostałych działań, które zapewnią przedsiębiorstwom przewagę nad innymi konkurentami. Wiele przedsiębiorstw obecnie uważanych za liderów rynkowych właśnie na tej podstawie zbudowało swoją silną pozycję. Ponieważ wiedza jest zasobem szczególnie cennym i trudnym do imitowania, powszechnie mnożą się praktyki jej wykradania i powielania. Narastającej fali niepożądanych procederów związanych z zachwianiem bezpieczeństwa wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwa lub jej efektów (np. innowacji, nowych technologii, oryginalnego wzornictwa) sprzyja rozwój technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych. (fragment tekstu)

The aim of this article is to underline the need for knowledge and intellectual property protection in terms of competitive advantage creation. Most recent threats connected with knowledge security and its protection are analyzed and discussed based on provided research and reports in this field. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa-Toruń 2006.
  2. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
  3. Ranking najbardziej innowacyjnych firm, "Business Week", kwiecień 2006.
  4. Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006.
  5. www.brief.pl/wiadomosci/in-brief/art1305,wlasnosc-intelektualna-na-wagezlota. html
  6. www.cerias.purdue.edu
  7. www.prawo-autorskie.wieszjak.pl/prawa-autorskie/208444,Umowa-licencyjna.html
  8. www.resources.mcafee.com/content/NAUnsecuredEconomiesReport
  9. www.uprp.pl/polski
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu