BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena przemian infrastruktury transportowej - od SPOT(2004-2006) do osi rozwojowych (2007-2013)
Evaluation of the Transport Infrastructure Transformations from SOPT (2004 - 2006) to Developmental Axes (2007 - 2013)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 282-310, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Keyword
Infrastruktura transportu
Transport infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor przedstawił wpływ stanu i rozwoju infrastruktury transportu na rozwój, aktywność i zdolność do absorpcji inwestycji w polityce regionalnej. Infrastruktura może być swoistym drogowskazem dla rozwoju kraju i regionów. W artykule omówiono dwie główne fazy rozwoju: a) Infrastruktura w ramach SPOT - Transport - Gospodarka Morska w latach 2004-2006; b) Kierunki rozwoju infrastruktury na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Rozwoju. (abstrakt oryginalny)

In the article the author presented the impact of the condition and development of transport infrastructure on development of investment, its activity and its ability to be absorbed into the regional policies. The infrastructure may be a sort of a guide post for the development of the country and its regions. In the article, two main phases of infrastructure development were discussed: a) Infrastructure within SOPT (Sectoral Operational Programme Transport): Maritime Economy in years 2004-2006, b) Directions of infrastructure development for 2007-2013 framed in the National Strategy for Regional Development. The article ends with examples of correct influence of the infrastructure on the regional policy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Banister; J. Berechman: Transport investment and economic development UCLPres, London 2000.
  2. M. Bąk; J. Burnewicz: Innowacyjne finansowanie transportu "Problemy ekonomiki transportu Nr 2/2004.
  3. Narodowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  4. M. Nowicki: Jak integracja z UE wpłynie na Polskie regiony, Gdańsk 2003.
  5. K. Kuciński: Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność, SGH Warszawa 2001.
  6. Program operacyjny "Infrastruktura i Środowisko", MRR, Warszawa 2006.
  7. SPO Transport - Gospodarka Morska na lata 2004-2006, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2002.
  8. J.Perenc: Marketing w warunkach zliberalizowanego rynku transportowego, w pracy zbiorowej pod red. B.Liberadzkiego:" Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2007.
  9. M. Ratajczak: Infrastruktura w gospodarce rynkowej, AE Poznań 1999,
  10. T. Rephann: Higwahy investment and regional economic development, Urban Studies W. Tarczyński i A. Mikołajczyk: Polityka regionalna, Gdańsk 2001 30(2)1993.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu