BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopera Sebastian (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Technologie społecznościowe jako czynnik budowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych
The Role of Social Technologies in Building of Competitiveness of SMTEs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 511-518, bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Technologie sieciowe, Konkurencyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo turystyczne
Network technologies, Competitiveness, Small business, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaostrzająca się konkurencja na rynkach turystycznych zmusza firmy do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z tą niezwykle wymagającą sytuacją. Firmy podejmują działania w zakresie budowania sieci, z partnerami i klientami budują dynamicznie relacje, które wraz z umiejętnością aktywnego i reaktywnego rozwoju produktów turystycznych są współcześnie krytycznym czynnikiem budowania konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych. Trudno wyobrazić sobie, żeby współcześnie działania te mogły obejść się bez wsparcia ze strony technologii informacyjnych, tym bardziej że - jak zauważa M. Bednarczyk - sukces współczesnych przedsiębiorstw zależy w coraz większym stopniu od dostrzegania i wykorzystywania szans, które leżą raczej w otoczeniu wirtualnym niż realnym. (fragment tekstu)

Social technologies represent a huge potential in building of competitiveness of small and medium tourist enterprises. The paper presents results of empirical study on the level and directions of utilization of social software in Polish SMTEs, together with key barriers in their popularization and professionalization of their business applications. Based on presented results some conclusions have been formed together with hypotheses, that should be addressed by the future research in this area. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bächle M., Social Software, Informatik-Spectrum 2006, Volume: 29, Issue: 2, April, pp. 121-124.
  2. Bednarczyk M., Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicje strategii konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 239-243.
  3. Buhalis D., Law R., Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet - The state of eTourism research, Tourism Management 29 (2008) 609-623, s. 619.
  4. Grossman D., Travel 2.0: Social networking takes a useful turn, USToday, 26.01.2007, www.usatoday.com, data odczytu 20.02.2010.
  5. Kopera S., Social software In information environment of tourist enterprise, [w:] Kubiak B.F., Korowicki A. (red.), Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2009, pp. 421-429.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu