BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziembicka Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza usług facility management w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych
Analysis of Facility Management Services in the Process of Fire Safety Management in Non-Residential Buildings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.1, s. 489-501, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Metody ilościowe w ekonomii
Keyword
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Nieruchomości niemieszkaniowe, Ochrona przeciwpożarowa
Real estate, Real estate management, Non-housing real estate, Fire protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza usług Facility Management (FM) w procesie zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym obiektów niemieszkalnych. W prezentowanym badaniu dokonano oceny rynkowego udziału najważniejszych podmiotów branży przeciwpożarowej, funkcjonujących w Polsce - w oparciu o koncepcję FM. Na przykładzie trzech wybranych obiektów niemieszkalnych wykazano wzrost kosztów usunięcia szkód, powstałych w wyniku awarii lub pożaru - w ogólnym koszcie instalacji wraz z kosztem serwisu - w sytuacji nadmiernych oszczędności na etapie budowy i eksploatacji obiektów. Badanie produktów wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU) pozwala stwierdzić, że liczba i jakość zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących w obiekcie, wpływa na obniżenie wysokości składki z tytułu ubezpieczenia obiektu od ognia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse Facility Management (FM) services in the process of fire safety management in non-residential buildings. Among others, the market share of the most important fire safety sector entities existing in Poland has been verified based on the FM concept. On the example of three selected non-residential buildings, there has been examined the share of annual costs of service and maintenance in the costs of installation of a new fire protection system. The share of failure or fire damage repair costs in the general installation cost together with the service cost has been examined. On the example of a selected Insurance Company there has been analysed the infl uence of various fire protection devices installed in the building on decreasing fire insurance premiums. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Facility Management w obiektach biurowych. Jakość i zarządzanie w przestrzeni architektonicznej (1998), red. A. Niezabitowski, t. 2, Politechnika Śląska Wydział Architektury, Gliwice.
  2. Keith A. (1997), Facilities Management, E & Fn SPON, Imprint of Chapman & Hall, London.
  3. Pruszkowski L. (2010), Zarządzanie obsługą eksploatacyjną nieruchomości i obiektów technicznych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
  4. Pruszkowski L. (2009), Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie. Koncepcja Facility Management, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
  5. Rymarzak M. (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
  6. Zarządzanie nieruchomościami (2000), red. E. Kucharska-Stasiak,Instytut Nieruchomości Valor, Warszawa.
  7. Zarządzanie nieruchomościami handlowymi (2014), red. I. Foryś, Poltex, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu