BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczewski Grzegorz
Title
Mała i średnia przedsiębiorczość w koncepcji ordoliberalizmu i liberalizmu społecznego
Small and Medium Entrepreneurship in Ordoliberalism and Social Liberalism
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 31-50, tab.
Keyword
Liberalizm, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Małe i średnie przedsiębiorstwa
Liberalism, Social market economy, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ukazanie nie zawsze widocznych na pierwszy rzut oka problemów, z jakimi spotykają się osoby promujące MŚP, powinno stać się początkiem przemyślanej strategii wyrażania racji i interesów MŚP. Okazuje się, że nawet najlepiej sformułowane przekazy natrafiają na obojętność czy też ich rezultat jest daleki od oczekiwanego. Wiąże się to z uprzedzeniami, schematami pojęciowymi i ideologicznymi, w których trwa opinia publiczna i politycy. W niniejszym artykule zostały one ukazane i poddane krytyce. W dalszej części wskazano, że w tradycji niemieckiej myśli społecznej od dawna w sposób interesujący podejmowano temat MŚP. Wstępna analiza wykazała przede wszystkim przydatność obrony wolnej konkurencji i rozważań o roli MŚP w gospodarce rynkowej dokonanej przez ordoliberalizm i jego odmianę, czyli niemiecki liberalizm społeczny. (fragment tekstu)

The paper was inspired by a debate between entrepreneurs and social scientists on the problem of promotion of local SMEs. In this context, the aim of the paper is to demonstrate why such a promotion is not successful. Moreover, in the paper I attempt to form a critique of the ideologies that disregard SMEs (Darwinism, Marxism and neoliberalism) and to present two liberal ideologies alternative to neoliberalism: ordoliberalism and social liberalism, which may constitute a good starting point for bringing back the importance of SMEs into public life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bookstaber R. M., Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych, Kurhaus, Warszawa 2012, s. 13.
 2. Darwin K., O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, PWRiL, Warszawa 1959-1960, http://www.wiw.pl/Biologia/Ewolucjonizm/TeoriaEwolucji/Esej.asp?base=r&cp=10&ce=1.
 3. Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Książka i Prasa, Warszawa 2008, s. 13.
 4. Marks K., Engels F., Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 7.
 5. Moszyński M., Zasady liberalnego ładu gospodarczego. Uniwersalizm czy specyficzność, IX Kongres Ekonomistów Polskich, s. 5, www.pte.pl/.../Moszyński%20Michał/Moszyński%20Michał%20-%20ZAS.
 6. Pysz P., Neoliberalizm/keynesizm versus ordoliberalizm a światowy ład gospodarczy, referat wygłoszony na konferencji PAN-RAS, Moskwa, 25-30.06.2012, s. 19, www.pte.pl/pliki/2/12/Piotr%20Pysz%20referat%20Moskwa.pdf.
 7. Rüstow A., Die Religion der Marktwirtschaft, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 49.
 8. Szahaj A., Neoliberalizm to religia, rozmawiał A. Domosławski, "Gazeta Wyborcza" 20 stycznia 2007, http://wyborcza.pl/1,76498,3862752.html#ixzz311EQRVJ3.
 9. Toennies S., Die Liberale Kritik der Liberalismus, w: Rüstow A., Die Religion der Marktwirtschaft, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 160.
 10. von Hayek F. A., Grundsätze einer liberalen Gesellscha#sordnung, Mohr Siebeck, Tübingen 2002, s. 74-79.
 11. von Hayek F. A., Rechtsordnung und Handelnsordnung. Aufsätze zur Ordnungsökonomik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2003, s. 74-91.
 12. Wünsche H., Kapitalizm i społeczna gospodarka rynkowa: dwie sprzeczne koncepcje, "Zeszyt Naukowy" PTE 2002, nr 4, www.pte.pl/pliki/2/12/H.%20Wunsche.pdf.
 13. Zweig F., Zmierz czy odrodzenie liberalizmu?, Oficyna Liberałów, Warszawa 1980, s. 165-166.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu