BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnowski Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie. System ERP II jako wsparcie dla e-biznesu
Evolution of Management Information System. ERP II System as Support for E-Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 169-176, bibliogr.7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Biznes elektroniczny, Zarządzanie, Systemy ERP
e-business, Management, ERP system
Note
summ.
Abstract
Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) tworzą najbardziej zaawansowaną grupę zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy tej klasy wspierają kierowanie całym podmiotem gospodarczym oraz integrują wszystkie obszary jego działalności. Stanowią rozwiązanie informatyczne, które powstało w wyniku kilkudziesięciu lat ewolucji systemów wspierających zarządzanie. Przed powstaniem ERP istniały inne platformy, które ewoluując przeobrażały się w coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. W wyniku rozwoju, na bazie istniejącego systemu, uzupełnianego o nowe funkcje i właściwości, stworzono nowy, który zawierał właściwości swego poprzednika. Każdy kolejny obejmował swoim zasięgiem i integrował coraz więcej funkcji przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

Enterprise Resource Planning (ERP) is a strategic tool, which helps the company to gain competitive edge by integrating all business processes and optimizing available resources. Development of information technology, technical infrastructure and new business demands transformed ERP into ERP II system The first part of the paper explains the evolution of Management Information System and place emphasis on the role and importance of application of ERP system in business. Second part presents excepted development directions of ERP II system and its influence on e-business.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji: Komputer - przyjaciel czy wróg, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  2. Emmett S., Warehouse Management. How to minimise cost and maximise value, John Wiley and Son, London 2005.
  3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
  4. Kisielnicki J.: MIS, Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
  5. Liautaud B.: e-Business Intelligence, Premium Technology, Warszawa 2003.
  6. Norek T.: Analiza funkcjonalności i prognozowane kierunki rozwoju systemów informatycznych klasy CRM, Zeszyty Naukowe US nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Szczecin 2009.
  7. Parys T.: Rozwój systemu zintegrowanego MRP II, "Informatyka", 1999, Nr 5/99, s. 20-27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu