BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zamkowska Stanisława (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Problemy integracji w transporcie pasażerskim
Integrations' Issues in the Passenger Transport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 508-519, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Keyword
Transport pasażerski, Integracja komunikacyjna, Oczekiwania klientów
Passenger transport, Communication integration, Customer expectations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z założeń programowych polityki transportowej UE jest podnoszenie jakości świadczonych usług gwarantującej zaspokojenie potrzeb mobilności osób i towarów. Oczekiwania klientów wobec usług przewozowych dotyczą nie tylko samego faktu przemieszczenia z punktu początkowego do punktu docelowego, ale także narzucają pewne wymagania w stosunku do jakości oferowanych usług. Dbałość o zapewnienie punktualności, niezawodności, prędkości, bezpieczeństwa czy informacji jest podstawowym warunkiem świadczenia niezawodnej usługi przewozowej; jednak obecne wymagania idą także w kierunku zagwarantowania pasażerom obsługi kompleksowej, zintegrowanej. Do jej realizacji konieczna jest współpraca różnych gałęzi transportu w kształtowaniu usługi podstawowej, a także współpraca transportu z innymi podmiotami pozatransportowymi, która wzbogaca ofertę przewozową o usługi dodatkowe, towarzyszące podróży. W niniejszym artykule przedstawione zostały przykłady integracji w łańcuchu podróży, zwiększającej dostępność i atrakcyjność usług w obsłudze pasażerów, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska - jako jej integralnej części.(abstrakt oryginalny)

One of the principles of the EU transport policy is the improvement of service quality in order to guarantee the satisfaction of mobility needs of people and goods. Customer requirements for the transport services are no longer limited to the mere fact of transfer from the starting point to the destination point but also impose some requirements concerning the quality of the services offered. Care to ensure punctuality, reliability, speed, security or information is a prerequisite for the provision of a reliable transport service. The present requirements, however, go towards providing passengers with the service that is comprehensive and integrated. For this to take place, various modes of transport need to cooperate with one another in the development of basic services. What is more, transport needs to cooperate with other out-of-transport entities to enrich its offer by additional services to accompany the journey. This article presents examples of integration in a journey chain that increase the availability and attractiveness of passenger services operation, while addressing environmental issues as its integral part.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bus and rail in Austria. Public transport showing its best side. Public Transport International nr 1/2009, za Biuletyn Informacyjny Infrastruktury nr 5/2009.
  2. Dielman O., Rosskopf I., Trausch Z.: Mietwagenunternehmen an europäischen Flughäfen. Internationales Verkehrswesen nr 4/2009.
  3. Gavine A.: Yourney to the centre of the Word. Passenger Terminal. World nr 6/2003, oraz materiały reklamowe.
  4. Grübneier J., Wesseli M.: Airport rail connections in Germany. Rail International nr 7/1998.
  5. Janic M.: Integrated transport systems in the European Union: an overview of some recent developments. Transport Reviews nr 4/2001.
  6. Rozwój sieci obywatelskiej. Dlaczego tak ważna jest poprawa lokalnego transportu pasażerskiego oraz pomoc Komisji w tym zakresie. Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 45/ 1999.
  7. Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału publicznego transportu pasażerskiego w Europie. (The Citizens Network). Zielona Księga Komisji Europejskiej. Bruksela - Luksemburg 1996. Wyd. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu