BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskozub Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Title
Rozwój miast uzdrowiskowych w XIX w. na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
Development of Spa Cities in the 19th Century of the Pre-Partition Republic Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 312-323, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Keyword
Uzdrowiska, Historia turystyki
Health resort, History of tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem referatu są miasta uzdrowiskowe istniejące na obszarze do schyłku XVIII w. stanowiącym Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Jest ich łącznie trzynaście, z czego dziesięć znajduje się obecnie w granicach Polski, dwa na Litwie (Druskienniki i Połąga), a jedno na Ukrainie (Truskawiec). W stuleciu 1815-1914 owe dziesięć miejscowości uzdrowiskowych podzielonych było następująco pomiędzy poszczególne zabory: pięć w zaborze austriackim (Iwonicz, Krynica, Rabka, Szczawnica, Zakopane); trzy w zaborze rosyjskim (Busko, Ciechocinek, Nałęczów), dwa w zaborze pruskim (Inowrocław, Sopot).(abstrakt oryginalny)

Article presents a review of 13 health resorts, which now are cities lying on territory, till its partitions by the end of XVIII century forming The Republic of Both Nations. During a century of its quick development (1815-1914) six of those health resorts (Iwonicz, Krynica, Rabka, Szczawnica, Truskawiec, Zakopane) belonged to Austria, five (Busko,Ciechocinek, Druskieniki, Nałęczów, Połąga) belonged to Russia, two (Inowrocław, Sopot) to Prussia. In the mid-war period twelfe of them stayed in Poland, only Połąga belonged to Lithuania. After the Second WW, ten of those health resorts stayed in Poland, two (Druskieniki and Połąga) in Lithuania, one (Truskawiec) in Ukraine.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Łazarkowie M. i R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie WSSP, Lublin 2007.
  2. Nowaczyński A., Komu zawdzięczamy morze? (w:) Pamflety, Warszawa 1930.
  3. Płaza-Opacka D., Stegner T., Szykiel E., Po słońce i wodę. Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo Oficyna Pomorska, Gdańsk 2004.
  4. Polskie uzdrowiska. Poradnik. Wydawnictwo PASCAL 2006.
  5. Socha R., Nowy bedeker sopocki, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 1998.
  6. Tatry. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu