BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtala Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wiedza źródłem przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym
Wissen - Die Quelle Der Konkurenzüberlegenheit In Der Kuranstalt
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 545-552, bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Uzdrowiska
Knowledge, Competitive advantage, Health resort
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie, czy wiedza jest źródłem przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. W artykule postawiono tezę, że wiedza stanowi źródło przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Tezę rozwinięto z punktu widzenia wiedzy posiadanej przez kapitał ludzki zatrudniony w przedsiębiorstwie. Tym samym zakwalifikowano kapitał ludzki do zasobu przedsiębiorstwa i posłużono się teorią zasobową. W pracy próbowano także przedstawić specyfikę wiedzy w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym oraz wskazać, w jaki sposób i za pomocą jakich atrybutów wiedza wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa, dlatego posłużono się metodą analizy treści oraz metodą intuicyjną. Zatem, czym są i jaką rolę odgrywają przedsiębiorstwa uzdrowiskowe? (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Das Ziel des Artikels ist die Darstellung des Wissens über eine Kuranstalt. Im Artikel wurde die These gestellt, dass das Wissen die Quelle der konkurenzfähigen Überlegenheit in der Kuranstalt ist. Die These wurde aus der Sicht des Wissens, welches das Humankapital in der Kuranstalt hat. Man hat auch die Bestandstheorie ver wendet. Im Resultat hat man das Wissen als Potential zur Entwicklung und zur konkurenzfähigen Überlegenheit der Kuranstalt auf dem Markt gezeigt.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grudziewski W. M.,. Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
  2. Januszewska M, Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy, http://www.sgurp.pl, 18.03.2010.
  3. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  4. Śmigielska G., Wiedza jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 694, Kraków 2006, http://gollum.uek.krakow.pl, 08.02.2010 r.
  5. Walczak W., Wiedza tworzywem konstelacji przewag konkurencyjnych współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009, http://www.instytut.info, 10.02.2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu