BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
The Role of the E-Administration in Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 347-354, bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, e-administracja
Information society, e-government
Note
summ.
Abstract
E-administracja to pojęcie często pojawiające się w mediach. Warto zastanowić się, co ono oznacza, gdyż z uwagi na fakt, że żyjemy na granicy dwóch cywilizacji - "papierowej" i "elektronicznej" - mamy trudności ze zrozumieniem istoty pojęć, które - poprzez dodanie przedrostka "e-" zupełnie zmieniają swoje pierwotne znaczenie. Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w powiązaniu ze zmianami natury organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla polityki państwa. W unijnych planach e-administracja jest elementem szerszej koncepcji - rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - wpisującej się w postulaty Strategii Lizbońskiej.(fragment tekstu)

This article presented development of e-government services in Poland. It's presented a role of e-government for society's and economy's development. In the article analyzed, if citizen's accessible to public administration services by Internet is developed and isn't differ from EU standards.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport.
  2. Dziury w sieci. Newsweek z dnia 21 września 2009 r.
  3. E-państwo zwiększa zainteresowanie Internetem. Gazeta Prawna z dnia 18 czerwca 2009 r.
  4. Klient, nasz Pan! Computerworld z dnia 28 października 2008 r.
  5. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
  6. Wilk A.M.: II Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Przegląd Telekomunikacyjny 2001, nr 8-9.
  7. Zwierzchowski Z.: Mają być sposoby na nadrobienie opóźnień. Rzeczpospolita z dnia 28 lutego 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu