BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobiazgiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
E-administracja w Polsce
E-Government in Polen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 355-360, bibliogr.7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
e-administracja
e-government
Note
Zsfg.
Abstract
Sukcesywnie można spodziewać się udostępniania kolejnych usług administracji publicznej on-line. Jednak wymaga to uproszczenia wielu przepisów, procedur a także prowadzenia analiz procesów administracyjnych. Niestety istnieje jedna z podstawowych wad, mianowicie niezależność samorządów sprawiła, że rząd nie może zmusić gmin do świadczenia e-usług, muszą to zrobić sami obywatele. Według ósmego raportu "Smarter, Faster, Better, e-Government" przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez konsorcjum prestiżowych instytutów badawczych Polska ma najwyższy (obok Łotwy) wzrost wskaźnika dostępności 20 podstawowych usług administracji publicznej on-line. Wynosi on 53%, czyli o 27% więcej niż w 2007 r. Aż 71% usług publicznych w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest w pełni świadczonych drogą elektroniczną, gdy w 2007 r. wskaźnik ten dla UE-27 wyniósł 59%. Pod względem dostępności usług e-government liderami są: Austria, Malta, Portugalia, Wielka Brytania, Szwecja i Słowenia. Wskaźnik dostępności elektronicznych zamówień publicznych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 56%. Dla Polski - 61%, co plasuje nasz kraj na 12 miejscu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Drożdż, Właśnie budujemy nowoczesną e-Polskę, Gazeta Wyborcza, 18.01.2010, http://wyborcza.biz.
  2. Elektroniczna administracja (e-government), Krajowa Izba Gospodarcza, www.kig.pl.
  3. European Commission Directorate General for Information Society and Media, Smarter, Faster, Better, eGovernment, 8th eGovernment Benchmark Measurement, listopad 2009 http://ec.europa.eu.
  4. Online Availability Of Public Services: How Is Europe Progressing? Web Based Survey On Electronic Public Services Report Of The Fifth Measurement, October 2004, Capgemini For: European Commission Directorate General for Information Society and Media.
  5. Pl.ID, Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.cpi.mswia.gov.pl/.
  6. Projekty Rządowe w Polsce, Projekty z listy podstawowej w ramach 7. osi priorytetowej PO IG - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl/.
  7. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, grudzień 2008, http://www.mswia.- gov.pl/strategia/
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu