BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Utrzymanie płynności finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu - zarys problemu pomiaru
The Maintenance of the Financial Liquidity by Selfgovernment Units Conditioned of the Crisis - the Outline of the Problem of the Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 159-167
Issue title
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Płynność finansowa, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy, Wskaźniki płynności finansowej
Local government units, Financial liquidity, Local government, Economic crisis, Liquidity ratios
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Płynność finansowa stanowi ważny element gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST), warunkuje zarówno sprawność działania, jak i zaspokojenie zgłaszanych przez społeczeństwo potrzeb w postaci realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych. W warunkach kryzysu utrzymanie płynności jest nie tylko ważnym aspektem zarządzania finansami samorządowymi, ale również podstawą do zachowania równowagi budżetowej między wydatkami a dochodami i przychodami. Stąd też znaczenia nabiera rachunek płynności finansowej w ujęciach statycznym, dynamicznym i prognostycznym. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie, pomiar, a także problemy z utrzymaniem płynności finansowej w warunkach kryzysu gospodarczego.(fragment tekstu)

The article presents problems of the maintenance of the financial liquidity conditioned of the crisis. The author presents internal and external factors formative the financial liquidity. In the article, there are presented methods of the measurement of the financial liquidity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
  2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, t. 2.
  3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorząd terytorialnego, Municypium, Warszawa 2004.
  4. Filipiak B., Gospodarka finansowa sektora samorządowego -ujęcie metodologiczne, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 9, Zeszyty Naukowe nr 454, Szczecin 2007, s. 421-436.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu