BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełoszek-Korek Ilona (Politechnika Częstochowska)
Title
Praktyczne aspekty pozyskiwania danych z portalu aukcyjnego w celu ekstrakcji wiedzy
Practical Aspects of Acquiring Data From Auctions Portals for Knowledge Extraction
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 603-611, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Dane panelowe, Portale internetowe
Panel data, Web portals
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aukcje internetowe jako model e-biznesu zyskują sobie coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw różnych i branż i wielkości. W ostatnich latach wiele badań i publikacji poświęcono różnym aspektom aukcji internetowych. Wiele wysiłków badawczych skupia się na wykrywaniu nadużyć i oszustw . Ważnym polem badawczym jest także zastosowanie podejścia agentowego do modelowania, projektowania i implementacji internetowych platform aukcyjnych. (fragment tekstu)

Online auctions as a primary or secondary business model are increasingly growing in popularity. The problem is worth analyzing and can be viewed in multiple perspectives. This paper introduces the idea of automated web services-based tool - AuMiner for collecting data from online auction portals. AuMiner is the result of study and work conducted by the author. A framework presented in hereby paper may be implemented at relatively low cost (using open source tools) by organizations or individuals interested in harvesting data from auction services for various analytical purposes like: knowledge discovery in databases for business intelligence or marketing. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielarz W., Próba analizy porównawczej serwisów aukcji internetowych w Polsce, [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych vol.16/2006.pp.13-26 Wydawnictwo SGH Warszawa 2006.
 2. Collins New compact English dictionary, 2nd edn, Harper-Collins: Edinburgh, 1992.
 3. http://webapi.allegro.pl/uploader.php (Listopad 2009).
 4. Jureta I., Kolp M., Faulkner S., An Agent-Oriented Perspective on E-bidding Systems. In: Vijay Sugumara (ed.), Intelligent Information Technologies and Applications, s. 94-118. IGI Publishing, 2007.
 5. Ku Y., Chen Y., Chiu C., A Proposed Data Mining Approach for Internet Auction Fraud Detection. In: Intelligence and Security Informatics. s. 238-243. Springer Berlin, Heidelberg 2007.
 6. Mena J., Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection. Butterworth- Heinemann, Boston 2003.
 7. Parente, D.H.(ed.), Best Practices for Online Procurement Auctions, IGI Global, USA (2008).
 8. Pinker E. A. Seidmann, Y. Vakrat., Managing online auctions: Current business and research issues. Management Science, 49(11), s. 1457-1484 2003.
 9. Rainardi V., Building a data warehouse, with examples in SQL server. Apress United States of America 2008.
 10. Pawełoszek-Korek I., A Framework for Online Auctions Market Research, [w:] Proceedings of BIR'2008 the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. Ed. Stanisław Wrycza. Gdańsk 2008.
 11. Haywood A.J., Online Auctions: User Experience Insights from eBay', Chimera Working Paper, Colchester: University of Essex 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu