BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsiorkiewicz Artur (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Title
Czynniki kształtujące ruch (web-traffic) i ich wpływ na poziom konwersji w serwisach www systemów handlu elektronicznego w segmencie B2C
Main Factors for Web Traffic Level in B2c E-Commerce Websites and Their Impact on Conversion Ratio
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 637-645, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Serwis internetowy, Handel elektroniczny
Website, e-commerce
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny marketing internetowy wyróżnia dwie podstawowe cechy charakteryzujące ruch przychodzący do sprzedażowych serwisów WWW. Obie są o tyle łatwe do zidentyfikowania, że mają swoje odpowiedniki w systemach tradycyjnego handlu. Pierwszą z nich jest bezwzględna wielkość ruchu przychodzącego, której odpowiednikiem na tradycyjnym rynku jest w pewnym uproszczeniu liczba potencjalnych klientów wchodzących do fizycznie istniejącego sklepu. Drugi parametr, nazywany czasem jakością ruchu, oznacza poziom jego konwersji na cele biznesowe serwisu. W przypadku systemów e-commerce najłatwiej definiowalną konwersją jest sprzedaż. I podobnie jak całkowita wielkość ruchu przychodzącego poziom konwersji występuje również w handlu tradycyjnym. Różnice pomiędzy klasycznymi sklepami a sklepami internetowymi zaczynają się na poziomie strategicznych i operacyjnych działań marketingowych, bazujących w dużej części na technologiach teleinformatycznych, służących kształtowaniu ruchu przychodzącego do serwisu WWW. (fragment tekstu)

The article presents main factors for web traffic level - web visibility, web usability, web accessibility and web benefit - as a part of modern marketing-mix (4C). It also explains how and why does the web traffic change, in stages of consumer's engagement in buying process, from total incoming traffic level to the conversion level. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gąsiorkiewicz A., Widoczność, dostępność i użyteczność polskich serwisów internetowych e-commerce sektora B2C [w:] Krupa T. (red.), Wybrane zagadnienia informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Warszawa 2009.
  2. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
  3. Norma ISO 9241-11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu