BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feterowski Andrzej (Urząd Miasta Szczecin)
Title
Szczeciński Portal Edukacyjny
Educational Portal Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 19-40, rys., tab.
Issue title
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Keyword
Portale internetowe, Internet, Rzeczywistość wirtualna, e-usługi publiczne, Edukacja
Web portals, Internet, Virtual reality, Public e-services, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano założenia projektowe Portalu Edukacyjnego Szczecina i zjawiska ilościowe, które miały miejsce w ciągu pierwszych 5 miesięcy eksploatacji rozwiązania. Zanalizowano sposób korzystania z portalu, w tym liczbę i typy logowań, a także okresy aktywności użytkowników. Otrzymane wyniki zostały porównane z założeniami projektowymi. Sformułowano wnioski dotyczące zachowań użytkowników oraz ich wykorzystania dla potrzeb zasobu i jego dalszego rozwoju. Zgromadzona próbka danych pozwoliła na próbę określenia standardowych zachowań i ich korelacji z powszechnie przyjętymi stwierdzeniami o zachowaniach społecznych. (fragment tekstu)

Case study describing the design assumptions of Educational Portal Szczecin and quantitative phenomena that occurred during the first 5 months of operation solutions. Analyzed how to use the portal, including the number of logins, types of logins, user activity periods. The results obtained are compared with the design assumptions. Conclusions are formulated in terms of user behavior, their use for the resource and its further development. The accumulated data sample allows you to attempt to determine the standard types of activity and its correlation with generally accepted statements of typical social behavior. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu