BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skarżyńska Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2013 roku : wyniki badań w systemie AGROKOSZTY
Unit Costs of and Income from Selected Products in 2013 : Research Results in the AGROKOSZTY System
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2, s. 112-132, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Koszty rynku rolnego, Dochody rolnicze, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Agricultural production, Agricultural market costs, Farm household income, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie jest kolejnym z cyklu, w którym zaprezentowano wyniki produkcyjno-ekonomiczne rolniczych działalności produkcyjnych badanych w systemie AGROKOSZTY. W 2013 roku przedmiotem badań były: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy oraz tuczniki (tj. żywiec wieprzowy). Dobór działalności wynikał z przyjętego planu badań, poszczególne z nich w badaniach powtarzają się cyklicznie, z reguły w odstępach dwu- lub trzyletnich.(fragment tekstu)

In 2013, the research covered: winter wheat, winter rye, spring barley, winter rape and live pigs. Results of activities were analysed at farms running small-, medium- and largescale production. Although the production volume, recognised as small, medium and large, is of relative nature, the research results provide a premise for the selection of production scale able to ensure a fairly high production efficiency. Analysis in groups of farms, selected according to production scale, showed that production profitability (ratio of production value to direct costs and overheads in total) at large scale was always higher than at small scale. The advantage of large scale was: for winter wheat - 6.4 pp, winter rye - 3.6 pp, spring barley - 6.9 pp, winter rape - 11.3 pp, and live pigs - 16.7 pp. The positive effect of scale impact on economic results is evident. Above all, labourintensity of production dropped along with an increase in scale, which had a positive impact on the level of income per 1 hour of own labour and, consequently, its degree of coverage. In case of crop production activity, farmer's labour inputs were covered in all scale ranges, but at significantly higher level at large and medium scale than at small scale. In 2013, production of live pigs in most of the farms from the research sample was unprofitable, which means that revenues failed to fully cover the production costs. However, in each group there were farms where live pigs were profitable, the highest share of such farms was noted at large scale of pigs for fattening - 47%, against 17% at medium scale and 9% at small scale of production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Augustyńska-Grzymek I., Goraj L., Jarka S., Pokrzywa T., Skarżyńska A.: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady klasyfikacji gospodarstw rolniczych. FAPA, Warszawa 2000.
  2. Fereniec J.: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa. Cz. 2. WSRP, Siedlce 1997.
  3. Goraj L., Mańko S.: Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych [w:] Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa 2004.
  4. Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa 1984.
  5. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995.
  6. Sobczak M.: Statystyka. PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1153190
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu