BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudelska Izabela (Instytut Inżynierii Zarządzania), Pawlak Natalia (Instytut Inżynierii Zarządzania)
Title
Automatyczna identyfikacja w elektronicznej gospodarce
Automatic Identification in the Electronic Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 655-661, bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Gospodarka cyfrowa
Digital economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W gospodarce elektronicznej centralne miejsce zajmuje klient. To klient decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa. Sposób i skuteczność komunikacji z klientem i przede wszystkim umiejętność gromadzenia informacji i jej analiza to czynniki decydujące w owych relacjach. Dzięki wprowadzeniu systemów automatycznej identyfikacji dane mogą być pozyskiwane płynnie, automatycznie. Informacja dostępna jest wówczas w każdej chwili w formie elektronicznej, co ułatwia dynamiczne kierowanie firmą. Narzędzie to stało się niezbędną częścią współczesnych systemów zarządzania, takich jak MRP, MRP II, ERP. Stanowią one także podstawę do implementacji w systemach informatycznych typu SCM. (fragment tekstu)

Authors are showing basic information about automatic identification. An EAN UCC standard was expressed. In the next section we described lines codes as the tool in common usage in the Automatic Identification. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hałas E., Kody kreskowe. Rodzaje. Standardy. Sprzęt. Zastosowania, ILiM, Poznań 2000.
  2. Korzeń Zb., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, tom 1, ILiM, Poznań 1998.
  3. Kudelska I., Ponikierska A., Narzędzia sztucznej inteligencji w technikach ADC, [w:] M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.), Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań 2008.
  4. Majewski J., Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2002.
  5. Michlowicz E., Podstawy logistyki przemysłowej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2002.
  6. Praca zbiorowa: Kody kreskowe, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu