BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moruń Krzysztof (Instytut Nauk Prawnych PAN Dom Mediowy Werso Media)
Title
Odpowiedzialność usługodawców za sprzedaż słów kluczy w wyszukiwarkach internetowych na przykładzie wybranych państw
Responsibility for Keywords on the Internet
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 673-680, bibliogr. 10 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Internet, Wyszukiwarki internetowe
Internet, Internet search engine
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprzedaż słów kluczy przez operatorów wyszukiwarek internetowych stała się w ostatnich latach ważnym zagadnieniem e-biznesu. Z zjawiskiem tym nierozerwalnie jednak związana jest kwestia odpowiedzialności prawnej usługodawców, często bowiem słowa klucze sprzedawane przez nich na potrzeby kampanii reklamowych przedsiębiorców są tożsame bądź zbliżone do znaków towarowych bądź innych oznaczeń odróżniających podmiotów trzecich. Działalność usługodawców odbywa się najczęściej bez zgody podmiotów uprawnionych z tytułu rejestracji znaków towarowych, jak zatem należy traktować tego typu działalność z punktu widzenia prawa? W Polce brak jest ograniczenia odpowiedzialności z tytułu sprzedaży słów kluczy przez operatorów wyszukiwarek internetowych. Najczęściej również usługodawcę prowadzącego serwis wyszukiwawczy nie łączy z podmiotem trzecim żadna umowa, która uprawniałaby operatora wyszukiwarki do wykorzystywania oznaczeń odróżniających podmiotu trzeciego w charakterze słów kluczy dla identyfikacji odesłań prowadzących do stron internetowych przedsiębiorców, które wykupiły tę usługę od operatora wyszukiwarki. Zatem w ww. przypadku będziemy mogli rozpatrywać kwestię odpowiedzialności deliktowej rozumianej sensu largo. (fragment tekstu)

Keyword advertising is an essential revenue stream for search engines. Where is the legal problem? Provider of space for advertisements, cannot arbitrate trademark disputes between advertisers and trademark owners. Advertisers are responsible for the keywords and ad text that they choose to use. Google encourage trademark owners to resolve their disputes directly with advertisers, particularly because the advertisers may have similar advertisements on other sites. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dybowski T., [w:] T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego, t. III, cz.1.
  2. Orzeczenie Axa et al przeciw Google Inc. and Google France, wyrok z dnia 6 czerwca 2007, CRI 2007, 155 ff.
  3. Orzeczenie LG Hamburg, orzeczenie z dnia 22.09.2004 Az. 312 O 324/04.
  4. Orzeczenie Louis Vuitton Malletier vs. Google, Court of Paris (TGI), z dnia 4.2.2005.
  5. Orzeczenie Meridian vs. Google Court of Nanterre, z dnia 16.12.2004.
  6. Orzeczenie Nemetschek przeciw Google, Az. 33 O 21461/03.
  7. Orzeczenie OLG Frankfurt, z dnia 26.02.2008 Az 6 W 17/08.
  8. Orzeczenie Overture vs. Acor, Tribunale de Grande Instance de Nanterre z dnia 17.01.2005.
  9. Orzeczenie Viaticum & Luteciel (BDV) vs. Google France Court of Nanterre, z dnia 13.10.2003.
  10. Śmieja A., w: A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań - część ogólna pod redakcją A. Olejniczaka, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu