BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwejkowska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kędzierska Beata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Dochodzenie roszczeń z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego
Rules for Claims on Line in Code of Civil Procedure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 699-706, bibliogr. 10 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Roszczenia, Teleinformatyka
Claims, Teleinformation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W bieżącym roku po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości wprowadzono możliwość dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych. Pozwoliła na to nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego polegająca na dodaniu m.in. działu VIII pt. Postępowania elektroniczne, która stała się obowiązującym prawem od dnia 1 stycznia 2010 r. Analizowana zmiana została przeprowadzona w oparciu o doświadczenia innych państw, w których uprzednio dopuszczono możliwość zgłaszania roszczeń w postaci elektronicznej z jednoczesnym uproszczeniem trybu wnoszenia i rozpoznawania roszczeń. Tego rodzaju rozwiązanie zostało przewidziane chociażby w prawodawstwie Anglii i Walii, gdzie począwszy od 2001 r. sąd właściwy dla hrabstwa Northampton (Northampton County Court) rozpoznaje sprawy o roszczenia dotyczące określonej kwoty pieniężnej (do 100.000 funtów i wyrażone w funtach - tzw. system Money Claim). (fragment tekstu)

The paper examines the recent amendment to the regulations of the Code of Civil Procedure which sets new standards both in the private and public sectors. Chapter VIII - Electronic Claims Procedure, added by the amendment, allows plaintiffs to make a claim and pay court fees (when one is obliged to) online. It has to be emphasized that the plaintiff has the option to use the electronic way of filing a claim at his discretion. If he does, that means the court (the so-called e-court in Lublin, the only court in Poland of factual jurisdiction for dealing with that kind of claims) will deal with electronic documents created by the party. If the defendant also chooses that way of participation in the procedure, the court will proceed only with electronically generated documents and paper files will not be created. The final point of the procedure is obtaining by the plaintiff a court´s order, which is available online, not only to the parties and the court, but for instance to court collectors. This is an effective and significant change to the procedure, which allows entrepreneurs on particular, to save costs and recover their liabilities in the easiest way ever. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz.U. nr 226, poz. 1833.
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz.U. nr 226, poz. 1832.
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, Dz.U. nr 224, poz. 1805.
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym Dz.U. nr 226, poz. 1830.
  5. Światowiec-Szczepańska J., Wpływ technologii e-business na rozwój aliansów strategicznych [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
  6. Tuziak A., Idea społeczeństwa informacyjnego w strategii rozwoju lokalnego. Przykład województwa podkarpackiego, [w:] M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne Elbląg 2005 r.
  7. www.e-sad.gov.pl
  8. www.hmcourts-servive.gov.uk/cms/mcol.html
  9. www.ms.gov.pl
  10. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2008 r., raport GUS, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu