BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Windekilde Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Trendy technologii konwergentnych
Convergence Technology Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 717-715, bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Technologia
Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowe trendy występujące na rynku usług łączności elektronicznej są związane z procesami konwergencji usług, sieci, urządzeń końcowych i rynków. Aktualnie dostępne rozwiązania techniczne pozwalają na wdrożenie przede wszystkim konwergencji na poziomie usług i terminali. Wdrożenie sieci konwergentnych w skali globalnej potrwa jeszcze wiele lat, głównie ze względu na fakt, iż jest to proces kosztowny, skomplikowany i długofalowy. Należy wspomnieć, iż proces konwergencji sieci jest obecnie możliwy technicznie i już niektórzy operatorzy są w toku jego wdrażania. W związku ze zwiększającymi się wymaganiami ze strony przedsiębiorstw oraz użytkowników końcowych, stosowane technologie są udoskonalane, pojawiają się też nowe technologie, zwiększające przepustowość i zapewniające wysoką jakość świadczonych usług. Przykładem jest pojawienie się nowej generacji systemów bezprzewodowych, które zwiększają funkcjonalność usług i systemów oraz obniżają koszty ich wdrożenia. Zmiany technologiczne wpływają także na zmianę zachowań końcowych użytkowników tego rynku, np. na sposób spędzania wolnego czasu oraz sposób pracy. W dalszej części tego artykułu zostaną omówione kluczowe trendy technologii konwergentnych oraz wybrane ekonomiczne aspekty ich wdrażania. (fragment tekstu)

Over the last few years there has been an explosion in new information and communication technologies. A converged, intelligent networks that integrates data, voice, and video provides the foundation for an endless set of applications designed to make people more productive and businesses more competitive. The convergence processes extend and open many new opportunities for new telecommunication services. This paper presents an analysis of the major technological aspects of the convergence processes as well as economics aspects of the implementation of new technologies. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ericsson, EDGE, Introduction of high-speed data, in GSM/GPRS networks, White Paper, 2005.
  2. Rojas E., EDGE and UMTS, High Speed Broadband Access for Mobile and Fixed Internet Access, AHCIET-CITEL Broadband Wireless Access Seminar, 3G Americas, El Salvador, October 20, 2003.
  3. 3G Americas/Rysavy Research, HSPA to LTE Advanced, September 2009.
  4. Nielsen L., LTE introduction, Workshop on Long Term Evolution technology, Ericsson, 2009.
  5. http://media.olsztyn.pl/centrum_rozwoju_technologii_telewizji_mobilnej
  6. Wprowadzenie do telewizji mobilnej i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce, UBIK BC Business Consulting, kwiecień 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu