BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Wiesław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Zadora Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Systemy hybrydowe jako nowa generacja systemów wspomagania decyzji
Hybrid Systems as the New Generation of Dss
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 725-731, bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Systemy informatyczne
Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy wspomagania decyzji (SWD) to bardzo pojemny definicyjnie termin. Został on spopularyzowany przez Keena i Scott Mortona, chociaż pierwsze prace o tej tematyce powstały przeszło dziesięć lat wcześniej. Zwykle definiuje się je bardzo ogólnie. Przykładowo: system wspomagania decyzji to system informatyczny, który dostarcza informacje w danej dziedzinie przy wykorzystaniu analitycznych modeli decyzyjnych z dostępem do baz danych w celu wspomagania skutecznego działania decydentów w kompleksowym i źle ustrukturalizowanym środowisku. Z kolei Spraque i Carlson zdefiniowali systemy wspomagania decyzji jako interaktywne, oparte na komputerach systemy pomagające decydentom wykorzystać dane i modele dla rozwiązania źle ustrukturalizowanych problemów. (fragment tekstu)

Traditional viewing of hybrid systems seems to be constrained in many aspects. Hybrid systems are the ones that make use of computer-based mechanisms from the field of artificial intelligence (AI). Researchers in the AI field endeavor to make systems capable of displaying intelligent behavior, or behavior that would reasonably be regarded as intelligent if it were observed in humans. That achievements are combined with techniques born in the areas of database management (DBMS) and On-Line Analytical Processing (OLAP). Integration of aforementioned approaches deals not only with technology but also with context of business activity. Developers of the decision systems are forced to take into consideration newly defined and perpetual kinds of activities which are conducted in hardening conditions of continuously increasing amount of data to be performed. That renders so much severe difficulties in providing management staff with accurate and up-to-date information as a basis to take proper decisions. Hybrid systems seems to be that incarnation of Decision Support Systems (DSS) which is capable to handle that challenge effectively. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołuchowski J., Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych, AE Katowice, Katowice 1997.
 2. Holsapple C. W., Decision Support Systems, w: Encyclopedia of Information Systems. Elsevier Inc 2004.
 3. Iglesias C. A., Gonzalez J. C., Velasco J. R., The role of hybrid systems in intelligent data management: the case of fuzzy/neural hybrids. In Proceedings of the Seminar on Intelligent Data Management, pages 90-104, London, UK, April 1996.
 4. Keen P. G., Scott Morton M. S., Decision Support Systems: An Organizational Perspective. Addison-Wesley, Reading, MA 1978.
 5. Kisielnicki J., & Sroka H., Systemy informatyczne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 6. Klein M., Methlie L. B., Expert Systems. A Decision Support Approach with Applications in Management and Finance, Addison-Wesley Publishing Company 1992.
 7. Mulawka J. J., Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa 1996.
 8. Rudas I. J., Hybrid Systems, [w:] Encyclopedia of Information Systems. Elsevier Inc 2004.
 9. Spraque R. H., Carlson E. D., Building Effective Decision Support Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1982.
 10. Sroka H., Systemy ekspertowe - komputerowe wspomaganie decyzji w zarządzaniu i finansach, AE Katowice, Katowice 1994.
 11. Stanek S., Systemy bazujące na wiedzy w formułowaniu strategii organizacji, AE Katowice, Katowice 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu