BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Piractwo komputerowe : analiza zjawiska w świetle badań ankietowych
Software Piracy : Analysis of the Phenomenon According to the Poll Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 125-155, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Keyword
Informatyka, Przestępstwa komputerowe, Badania ankietowe
Information science, Cybercrime, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono podstawowe problemy piractwa komputerowego, podając jego rodzaje, przykłady, występowanie oraz strategie antypirackie. Zawarto w nim również prezentację wyników badań ankietowych tego problemu. (fragment tekstu)

This article discusses the basic problems of software piracy by its types, examples, and the presence of anti-piracy strategies. It includes also a presentation of survey results for this problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Golat K., Golat R. (2010), Prawo komputerowe. Zagadnienia podstawowe, IBIS , Warszawa.
  2. http://www.aplusc-systems.com/ (dostęp 15.02.2013).
  3. http://www.spkif.w.interia.pl/1prawo.html (dostęp 15.02.2013).
  4. http://www.winter.pl/internet/w0830.html (dostęp 15.02.2013).
  5. Jakubowski K.J. (2011), Przestępczość komputerowa. Zarys problematyki, "Prokuratura i Prawo", nr 12.
  6. Wójcik W.J. (2008), Hacking!, "Prawo i Życie", nr 36.
  7. Zwierzchowski Z. (2010), Rozkradana informatyka, Wydawnictwo Rzeczpospolita, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu