BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gracz Leszek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiany w modelach biznesowych przedsiębiorstw internetowych oferujących treści i usługi klientom indywidualnym
Changes in Business Models of Internet Content and Service Providers that Target Individual Consumers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 463-471, bibliogr. 16 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Modele biznesowe, Internet, Handel elektroniczny, Klient, e-usługi
Business models, Internet, e-commerce, Customer, e-services
Note
summ.
Abstract
Przedstawione w artykule trendy i przykłady wydają się dość jednoznacznie wskazywać, że model biznesu reklamowego, stosowany przez przedsiębiorstwa internetowe, które kierują swoją ofertę do nabywcy indywidualnego, okazuje się coraz trudniejszy do wykorzystania. Powoduje to przechodzenie podmiotów do modeli, które w artykule zostały nazwane hybrydowymi, polegającymi na oferowaniu części treści w modelu reklamowym, a części w modelu odpłatnym. Główną zaletą takiego rozwiązania jest z jednej strony przyciąganie dużej liczby użytkowników poprzez bezpłatny content, z drugiej strony możliwość uzyskania przychodów z contentu odpłatnego. Główną trudnością w takim modelu jest taki podział treści na bezpłatne i odpłatne, by wspomniane zalety mogły być realizowane.(fragment tekstu)

The paper considers issues of changing business models by internet content and service providers that target individual consumers. What has become a visible trend for these entities is shifting from advertisements based models into partially or fully paid for content and services models.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afuah A., Tucci Ch. L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Kraków 2003.
 2. Bishop B.: Marketing globalny ery cyfrowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 3. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
 4. Frąckiewicz E.: Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Gracz L.: Użycie SEM (Search Engine Marketing) w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe US Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, Marketing Przyszłości: Trendy, Strategie, Instrumenty, W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007.
 6. Hartman A., Sifons J., Kador J., E-biznes, strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001.
 7. Lem S.: Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 8. Nojszewski D.: Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), E-mentor, nr 2.2007.
 9. Wang S., Senaraport K.: "Deep Dive Into YouTube: Q1'09 Preview", Raport Credit Suisse, kwiecień 2009.
 10. http://www.authorstream.com/Presentation/symetria-48362-modele-biznesoweinternecie- science-technology-ppt-powerpoint/.
 11. http://digitalenterprise.org/models/models.html.
 12. http://www.rp.pl/.
 13. http://wyborcza.pl/.
 14. http://www.rp.pl/temat/204584.html.
 15. http://www.aidapolska.pl/rynek-reklamy-internetowej.php.
 16. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3669568.html
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu