BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ innowacyjnej sieci dostępowej FTTH na kształtowanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
Impact of Innovative FTTH Access Network on the Telecommunication Services Market Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 681-688, bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Telekomunikacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Technologie telekomunikacyjne, Technologie sieciowe
Telecommunication, Information and Communication Technology (ICT), Telecommunication technologies, Network technologies
Note
summ.
Abstract
Technologia FTTH w perspektywie kilku najbliższych lat stanie się podstawowym medium dostępowym w dziedzinie telekomunikacji. Praktyczne jej wdrożenie w znacznym stopniu zmodyfikuje strukturę i formy funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Będzie to konsekwencją faktu, iż FTTH jest innowacją przełomową, pozwalającą pokonać dotychczas obowiązujące ograniczenia i stwarzającą operatorom zupełnie nowe możliwości w zakresie świadczenia usług. Jej przełomowy charakter jest także związany z koniecznością budowy zupełnie nowej infrastruktury, która zastąpi aktualnie użytkowaną sieć telekomunikacyjną. Rynek usług telekomunikacyjnych zatem zacznie się kształtować od początku, przyjmując z pewnością kształt odmienny od obecnego.(fragment tekstu)

On the telecommunications services market in Poland there is a lack of access networks, which would be able to meet the needs of consumers functioning in the information society. The article indicates the need for action in order to build up New Generation Networks basing on fibre technology, which will create completely new possibilities in terms of access to advanced electronic communications services.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://nt.interia.pl/audio-wideo/news/nadchodzi-telewizja-3d,1141933.
  2. http://www.bbpmag.com/2008issues/-april08/BBP_Apr08_FTTHPrimer.pdf.
  3. http://www.computerworld.pl/artykuly/59272/Bliski.koniec.DSL.html.
  4. http://www.telix.pl/artykul/pierwsze-ruchome-testy-lte-3,24384.html.
  5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, lipiec 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu