BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rynek telewizji naziemnej i jego bariery w integracji z elektronicznymi rynkami informacyjnymi
Terrestial Television Market and It's Barriers in Integration with Electronical Information Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 697-703, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Telewizja, Informacja
Television, Information
Note
summ.
Abstract
Jednym z głównych rynków mediów jest rynek radiowo-telewizyjny. Jego szczególność polega na tym, że to właśnie telewizja i radio są najbardziej opiniotwórczymi środkami przekazu. Wynika to z formy przekazu, kosztów użytkowania mediów i dostępności do mediów w Polsce, ale i w innych krajach. Referat ma na celu przedstawienie sytuacji na rynku telewizji naziemnej w Polsce i zwrócenie uwagi na charakter organizacji rynku, który ogranicza jego szybką integrację z innymi rynkami medialnymi, a zwłaszcza z dynamicznie rozwijającymi się rynkami teleinformatycznymi.(fragment tekstu)

Aim of the paper is to present the situation on the terrestial television market in Poland and it's organization character, which limits it's fast integration with other media markets, especially with the dynamically developing teleinformational markets. Position durability on the terrestrial television market has lasted for many years. Changes may occur due to digitalization of the terrestrial television. It gives a chance to introduce more than ten channels in the same frequency waveband (until now occupied only by a few channels). Each channel can be given to another sender.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009.
  2. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2009.
  3. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34 (z późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu