BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Latoszek Ewa, Speczik Mateusz
Title
Perspektywy uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce - kierunki działań w latach 2012-2014
Towards the Liberalisation of the Natural Gas Market in Poland (2012-2014)
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 71-87, rys., wykr.
Keyword
Gospodarka niskoemisyjna, Gaz ziemny, Konkurencyjność
Low-carbon economy, Natural gas, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie dążenia państw Unii Europejskiej do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej gaz ziemny staje się coraz ważniejszym surowcem energetycznym, stopniowo ograniczając znaczenie, jakie do tej pory miały w europejskim miksie energetycznym ropa naftowa, węgiel brunatny i kamienny oraz energia atomowa. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie działań podejmowanych w Polsce w ostatnich kilku latach na rzecz uwolnienia rynku gazu, mającego szczególne znaczenie w budowaniu podstaw gospodarki niskoemisyjnej. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse recent actions undertaken in Poland with the purpose of liberalising the natural gas market. It seems that the drive towards a liberalised natural gas market has been dynamic in Poland in recent years, especially due to the strong EU pressure after the i ntroduction of the third energy package. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drop in 2013 EU gas demand emphasises need for swift change, Eurogas Press Release, Brussels, 18 March 2014.
 2. http://polskielng.pl [dostęp 28.01.2014].
 3. http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/komisja-europejska-domaga-sie-kary-dla-polski-grozi-nam-ponad-1-mln-euro-za-kazdy-tydzien-opoznienia-we-wdrozeniu-dyrektyw.html [dostęp 28.12.2012].
 4. http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej [dostęp 20.01.2013].
 5. http://gazownictwo.wnp.pl/gazowe-obligo-nie-wypalilo-czy-pgnig-zaplaci-miliardy,214963_1_0_0.html [dostęp 14.02.2014].
 6. International Energy Outlook 2011, U.S. Energy Information Administration, Washington, September 2011, s. 43.
 7. Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konkurentów na rynku gazu w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2012, s. 29.
 8. Kulesa M., Rogóż P., Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce, "Profesjonalne Gazownictwo" 2011/2012, s. 11.
 9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego - projekt, Warszawa, 22 sierpnia 2012.
 10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Informacja nr 29 w sprawie braku obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf na obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej, Warszawa 2012.
 11. Program uwolnienia gazu. Projekt do publicznych konsultacji, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa, 13 lutego 2012, s. 3.
 12. Ren Y., Galiana F. D., Pay-as-bid vs. Marginal Pricing, Mc Gill University, Montreal 2003, s. 7-8.
 13. Zajdler R., Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy Środkowo -Wschodniej, Zajdler Energy Lawyers, Warszawa 2012, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu