BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobol Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Crowdfunding jako oddolne narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju
Crowdfunding as a Bottom-Up Tool for Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 137-146, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Keyword
Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo obywatelskie, Finansowanie społecznościowe, Źródła finansowania
Sustainable development, Civic society, Crowdfunding, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono crowdfunding jako współczesne narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju. Crowdfunding może być postrzegany jako wyjątkowo demokratyczne i prorynkowe narzędzie, dzięki któremu bez rozmaitych ograniczeń, w tym bariery przestrzennej, udaje się wspierać inicjatywy innych ludzi. O crowdfundingu mówi się w kategoriach fenomenu, który w krótkim czasie porwał za sobą miliony ludzi na świecie i umożliwił realizację wielu społecznie pożądanych projektów. Crowdfunding zawdzięcza swój rozkwit z jednej strony postępowi cywilizacyjnemu, w tym zwłaszcza technologicznemu, z drugiej - kryzysowi gospodarczemu, który ograniczył możliwości pozyskiwania finansowania z tradycyjnych źródeł. Finansowanie społecznościowe jest formą podejmowania inicjatyw oddolnych i wyrazem działania społeczeństwa obywatelskiego w czasach współczesnych. Stanowi przejaw zmian, jakie dokonują się zarówno w przestrzeni technologicznej, jak również tej społeczno-kulturowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents crowdfunding as a modern tool for supporting sustainable development. Crowdfunding can be perceived as a significantly democratic and market-oriented tool. Without different barriers, especially space limits, helps people support other people's initiatives. This wonder as crowdfunding is sometimes called, carried away in short time millions of people around the world and enabled to realize many of socially desirable projects. The popularity of crowdfunding on one hand can be attributed to technological progress, on the other hand to economic crisis that limited funding from the conventional sources. Social funding is a form of bottom-up initiatives and a way of civil society activity in modern times. It's a sign of changes that appear in technological space as well as in socio-cultural one. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber B.R., Dżihad kontra MacŚwiat, Muza, Warszawa 2001.
 2. Crowdfunding Industry Report, Massolutions, Research Report 2012.
 3. Crowdfunding's potential for the developing world, The World Bank, Washington 2013.
 4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 5. https://fundrazr.com.
 6. http://gogetfunding.com.
 7. http://polakpotrafi.pl.
 8. http://startsomegood.com.
 9. Kubka A., Społeczeństwo obywatelskie w krajach skandynawskich na początku XXI wieku, w: Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, red. L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski, PWSZ, Piła 2012.
 10. Ramos J., Crowdfunding and the role of managers in ensuring the sustainability of crowdfunding platforms, Publication Office of the EU, Luksemburg 2014.
 11. Sobol A., Rola społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju, w: Ten-dencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, red. H. Buk, C. Olszak, M. Rówińska, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 12. www.crowdfunder.com.
 13. www.gofundme.com.
 14. www.indiegogo.com.
 15. www.kickstarter.com.
 16. www.massolution.com.
 17. www.rockethub.com.
 18. www.seedinvest.com.
 19. www.siepomaga.pl.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu