BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Adam (Politechnika Wrocławska)
Title
Adaptacja modelu luk do szacowania jakości systemów zorientowanych na usługi
An Adaptation of Gap Model for Soa Systems Quality Estimation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 723-731, bibliogr. 6 poz.,rys.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Jakość, Systemy informatyczne, Usługi
Quality, Computer system, Services
Note
summ.
Abstract
Warunki funkcjonowania na współczesnym rynku wymuszają na organizacjach nie tylko nastawienie na dostarczanie oczekiwanych przez odbiorców dóbr, ale również podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ich wysokiej jakości. Problem ten nie dotyczy jedynie wyrobów fizycznych, ale także usług. Chcąc nie tylko sprzedać usługę, ale również utrzymać odbiorcę (klienta) należy, oprócz działań mających na celu wykonanie usługi, zadbać, by była ona odpowiedniej jakości. Nie inaczej powinno być również z usługami świadczonymi przez systemy informatyczne zorientowane na usługi, zbudowane z wykorzystaniem paradygmatu SOA (ang. Service Oriented Architecture). Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie środowiska sprzętowego, programowego, nieodzowna jest analiza wymagań użytkowników, istotny jest projekt i jego implementacja, ale nie można zapominać, by cały ten proces poddawany był ocenie jakości. Z jednej strony trzeba pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej jakości w trakcie wytwarzania usługi, z drugiej zaś nie można zapominać o jej biznesowych korzeniach, a co za tym idzie, należy uwzględniać kontekst użytkowania oraz satysfakcję finalnego odbiorcy.(fragment tekstu)

Estimation of the quality of IT services in a service-oriented systems should include the context of service's use, including the perception of services by their customers. For the assessment of the perception of SOA (Service Oriented Architecture) systems we can use the methods which are usually used to analyze the quality of "traditional" services. However, it is necessary to adapt such methods to capture the specificity of IT services. This paper presents the concept of an adaptation of "model gap" (presented by Parasuraman, Zeithaml and Berry) which let to use it in the estimation of service-oriented systems quality.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mejssner B.: SOA zdobywa firmy, CIO Magazyn Dyrektorów IT, nr 10/2008
  2. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L.: A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. "Journal of Marketing" 1985 vol. 49
  3. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L.: Delivering Quality Service: Balancing Perceptions Customer and Expectations, New York: Free Press 1990
  4. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L.: SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, "Journal of Retailing", Vol. 6, No 1., 1988
  5. Cronin J.J., Taylor S.A.: Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, "Journal of Marketing" 1992 vol. 56 (July)
  6. Robledo M.A: Measuring and Managing Service Quality: Integrating Customer Expectations, "Managing Service Quality" 2001 vol. 11 nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu