BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Snarska Alicja
Title
Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach jako ważny obszar kształcenia zawodowego w technikach
Internships in Enterprises as an Important Factor in Vocational Training in Vocational Secondary Schools
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 109-125, tab., wykr.
Keyword
Kształcenie zawodowe, Jakość kształcenia
Vocational training, Quality education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obok takich tematów jak sześciolatek w szkole, dziewczyny na politechnikach, likwidacja gimnazjów i gender w szkołach, w ostatnim czasie w edukacji dużo miejsca poświęca się na dyskusję o kształceniu zawodowym na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy technika w obecnej postaci powinny istnieć i czy mają szansę przetrwać, umożliwiając uczniom styczność z przedsiębiorstwem, czyli prawdziwą naukę zawodu, przez zaledwie 4 tygodnie w ciągu 4 lat nauki. (fragment tekstu)

The subject of this paper is vocational education in vocational high schools in Poland and its aim is to argue that presently vocational high schools fai l at providing their students with qualifications necessary to work in their profession of choice. The problem is important as the unemployment rate among young people is high while the employers claim there is a deficit of qualified workforce on the labour market. The paper presents the results of a survey carried out among vocational high school students which showed that 95 % of students believe that 4 weeks of apprenticeships is insufficient. Given the opinions of the employers and the results of the survey among the vocational high school students, it seems surprising that the changes made to the vocational core curriculum were not more substantial. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, FRSE, Warszawa 2003.
 2. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_pl.htm[dostęp 18.03.2014].
 3. http://new.koweziu.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy [dostęp 18.03.2014].
 4. http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/78375 [dostęp 18.03.2014].
 5. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Instrukcja nr 58 Komitetu Pracy i Płac z 31.10.1961 r. w: Nowacki T., Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999, s. 64.
 7. Jeruszka U., Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 145.
 8. Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa 2006, s. 36-37.
 9. Mały Rocznik Statystyczny 2007, GUS, s. 231-232.
 10. Mały Rocznik Statystyczny 2013, GUS, s. 242-243.
 11. Nowacki T., Zawodoznawstwo, ITeE, Radom 1999, s. 55.
 12. Symela K., Jakość kształcenia zawodowego, w: Szkoła a rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 190.
 13. Woźniak I., Uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej, w: Szkoła a rynek pracy rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 270.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu