BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pilipczuk Olga (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza jakości procesów biznesowych jako narzędzie identyfikacji przyczyn niepowodzenia organizacji usługowych w warunkach kryzysu
Business Process Quality Analysis as a Tool of Identification the Reasons of Firm's Failure Under Crisis Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 53-63, rys.
Issue title
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Keyword
Jakość, Procesy biznesowe, Sytuacje kryzysowe, Przedsiębiorstwo usługowe, Przyczyny kryzysu
Quality, Business processes, Crisis situations, Service enterprise, Causes of crisis
Note
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstract
Problematyka kryzysu na globalnym rynku finansowym, jego wpływ na gospodarkę naszego kraju oraz zapobieganie ujemnym skutkom kryzysu jest obecnie jedną z priorytetowych spraw znajdujących się w centrum zainteresowania wszystkich ekonomistów. W warunkach kryzysu jeszcze większego znaczenia nabierają reorganizacja oraz udoskonalenie procesów gospodarczych. Sytuacja gospodarcza sprawiła, że konkurencja nasila się i aspekt jakości procesów wychodzi na pozycję wiodącą. W celu opracowania nowej, własnej metody analizy jakości procesów usługowych wymagających usprawnienia podjęto badania nie tylko nad metodami analiz procesów usługowych, ale również nad narzędziami informatycznymi wspierającymi te metody. W artykule przedstawiono wyniki badań oraz wymieniono zalety i wady poszczególnych metod i systemów zarządzania procesami biznesowymi.(fragment tekstu)

The 2008-2009 global economic crisis is affecting millions of people and is one of the hottest topics in the world. This article represents the Business Process Modeling methods and their great meaning under conditions of crisis. The primary aim of paper is to describe the problem of identification of non-effective business processes and to take a crack to solve this problem.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2003.
  2. Gabryelczyk R., Lasek M., Modelowanie procesów gospodarczych za pomocą ARIS-Toolset, Wyd. Nowy Dziennik, Warszawa 1999.
  3. Gabryelczyk R., Reengineering: Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Nowy Dziennik, Warszawa 2000.
  4. Kale V., SAP R/3. Przewodnik dla menedżerów, Helion, Warszawa 2001.
  5. Kasprzak T., Integracja i architektury systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
  6. Muller R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo ASTRUM, 2000.
  7. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości: koncepcje, modele, metody, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
  8. Repin W.W., Eliferow W. G., Procesnyi podchod k uprawleniu, RIA "Standarty I Kaczestwo", Moskwa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu