BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzech Aneta (Instytut Łączności), Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
Title
Usługi pocztowe w dobie e-handlu
AFFECT of Eservices on POSTAL SERVICES MARKET
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 713-721, bibliogr. 2 poz.,rys.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Usługi pocztowe, Handel elektroniczny
Postal services, e-commerce
Note
summ.
Abstract
Przez wiele lat w literaturze przedmiotu wskazywano głównie na pojawiające się zagrożenia dla rynku usług pocztowych ze strony dynamicznie rozwijających się usług komunikacji elektronicznej (usług społeczeństwa informacyjnego, czy usług ICT - Information and Communication Technologies). W niniejszym artykule zwrócono uwagę na pozytywny trend rozwoju usług pocztowych w latach 2001- 2008. Można też domniemywać, że usługi komunikacji elektronicznej, np. poczta elektroniczna i SMS1, wywierają korzystny wpływ i determinują nowe kierunki działalności operatorów pocztowych, którzy wykorzystując w sposób planowany te usługi mogą wnieść istotny wkład w rozwój polskiej e-gospodarki, a co za tym idzie gospodarki w ogóle. Wprowadzają nowe - o wartości dodanej - usługi pocztowe, skierowane do ściśle określonych klientów, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych konsumentów. Chodzi tu głównie o segment przesyłek ekspresowych i kurierskich, pocztę hybrydową, bankowość elektroniczną, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oferowane przez operatorów pocztowych. W tych obszarach działalności pocztowej mogą być wykorzystane wszelkie usługi on-line świadczone za pomocą sieci Internet.(fragment tekstu)

New technologies entering market are forcing changes creation of new or discontinuation of certain services. This article is trying to describe impact of eServices market development to postal services market changes. Not always law changes are following market development as it is today. Therefore fast adaptation of existing law is a must.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 r., Warszawa, maj 2008
  2. E-handel Polska 2009, www.sklepy24.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu