BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudłacz Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Zarys problemu
Economic Aspects of the Spatial Management of Cities and Regions - An Outline of the Issues
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 35-44, bibliogr. 4 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna
Spatial economy, Spatial development, Space as an economic category
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zarysowana została istota badań dotyczących ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią miast i regionów. W rozważaniach koncentrowano się głównie na zagadnieniach wartościowani przestrzeni. Po przedstawieniu wyjaśnień terminologicznych związanych głównie z istotą przestrzeni oraz jej wartościowaniem omówione zostały różne konfiguracje czynników determinujących potencjalną wartość przestrzeni. Istotną część artykułu stanowią rozważania dotyczące podejścia metodycznego do wartościowania przestrzeni. Zaprezentowane zostały schematy obrazujące ogólne ścieżki postępowania w tym względzie.(abstrakt oryginalny)

This paper provides a review of the main problems connected with the economic aspects of spatial management. After looking at the key terminology, it takes up the factors of spatial value. The essential part of the article is its discussion of a methodical approach to valuing space. It presents a set of the patterns that illustrate the elements of the valuation procedure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Breidert Ch., Hahsler M., Reutterer T. [2006], A Review of Methods for Measuring Willingness-to-Pay, Vienna University of Economics, Vienna.
  2. Radam A., Abu Mansor S. [2005], Use of Dichotomous Choice Contingent Valuation Method to Value the Manukan Island, Sabah, "Pertanika Journal of Social Science and Humanities", nr 13(1).
  3. Shogren J.F., Shin S.Y., Hayes D.J., Kliebenstein J.B. [1994], Resolving Differences in Willingness to Pay and Willingness to Accept, "The American Economics Review", vol. 84, nr 1.
  4. Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej [2012], red. I. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1203
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu