BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Grzech Aneta (Instytut Łączności)
Title
Usługi pocztowe na tle wybranych usług ICT w sektorze łączności w latach 2001-2008
Postal Service in the Background of Selected Ict Services in the Communications Sector in 2001-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 705-711, bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Usługi pocztowe, Łączność
Postal services, Contact
Note
summ.
Abstract
Przez wiele lat w literaturze przedmiotu wskazywano głównie na pojawiające się zagrożenia dla rynku usług pocztowych ze strony dynamicznie rozwijających się usług komunikacji elektronicznej (usług społeczeństwa informacyjnego, czy usług ICT - Information and Communication Technologies). W niniejszym artykule zwrócono uwagę na pozytywny trend rozwoju usług pocztowych w latach 2001- 2008. Można też domniemywać, że usługi komunikacji elektronicznej, np. poczta elektroniczna i SMS1, wywierają korzystny wpływ i determinują nowe kierunki działalności operatorów pocztowych, którzy wykorzystując w sposób planowany te usługi mogą wnieść istotny wkład w rozwój polskiej e-gospodarki, a co za tym idzie gospodarki w ogóle. Wprowadzają nowe - o wartości dodanej - usługi pocztowe, skierowane do ściśle określonych klientów, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych konsumentów. Chodzi tu głównie o segment przesyłek ekspresowych i kurierskich, pocztę hybrydową, bankowość elektroniczną, usługi finansowe i ubezpieczeniowe oferowane przez operatorów pocztowych. W tych obszarach działalności pocztowej mogą być wykorzystane wszelkie usługi on-line świadczone za pomocą sieci Internet.(fragment tekstu)

The article presents the development of postal services on the base of the Polish communications sector analysis through: the prism of change of revenue of communications services and their place in the national economy in relation to the share of revenue generated by selected services in GDP. Although a comparison volume changes of items of correspondence and selected electronic communications services in the period 2001-2008. According to this, there was pointed the positive aspects of development of postal services.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny: Łączność - wyniki działalności za lata 2004-2008, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_747_PLK_HTML.htm
  2. http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_pocz ta/proj_ust_prawo_pocztowe, Założenia do projektu ustawy Prawo pocztowe, Ministerstwo Infrastruktury, Projekt z dnia 6 listopada 2009 r
  3. Stolarczyk A., Pawlak H., Nierebiński R., Fereniec M.: Rozwój rynku usług pocztowych. Raport 3 wraz z Załącznikiem. SPIII.1 - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku. Warszawa, październik 2008 r
  4. Urząd Komunikacji Elektronicznej: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 roku. Warszawa, maj 2009 r
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu