BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza działań LGD na rzecz rozwoju zrównoważonego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Analysis of Activities of Local Action Groups (Lags) that Support Sustainable Development on Example of West Pomeranian Region)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 279-288, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Keyword
Rozwój zrównoważony, Lokalna Grupa Działania (LGD), Społeczności lokalne
Sustainable development, Local Action Group, Local community
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W niniejszej pracy podjęto próbę oszacowania rozmiarów aktywnego udziału społeczeństwa w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W trakcie badań przeanalizowano działalność zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania (LGD) na polu gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz instytucjonalno-politycznym, którą prowadziły w latach 2004-2014. Dla urzeczywistnienia celu dokonano przeglądu literatury naukowej z kraju i zagranicy, a także zebrano i przedstawiono materiał empiryczny dotyczący wszystkich przedsięwzięć LGD w województwie zachodnio-pomorskim. (abstrakt oryginalny)

The paper covers the attempt to estimate the size of active participation of society in achieving the objective of sustainable development. The research contains analysis of activities of the West Pomeranian Local Action Groups in area of economy, environ-ment, society, industry and politics. These activities were done in years of 2004-2014. The research was supported by local and international scientific bibliography as well as empiric data related to all activities of LAGs in region of West Pomeranian. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Milenijne cele rozwoju - Polska, red. I. Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2002.
  2. Shuckshmith M., Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in the UK, "Sociologia Ruralis" 2000, nr 40 (2).
  3. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, red. E. Czarski, GUS Warszawa, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
  4. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
  5. Statuty i roczne sprawozdania z działalności zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania z lat 2004-2014.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu