BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalska-Dudek Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Przeorek-Smyka Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Miejsce nowoczesnych kanałów sprzedaży w projektowaniu strategii dystrybucji biur podróży
Modern Distrubution Channels in the Process of Creating Distrubution Stategies of Travel Agencies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 3(19), s. 63-73, rys.
Keyword
Biuro podróży, Strategie dystrybucji, Kanały dystrybucji, Rynek usług turystycznych
Travel agency, Distribution strategies, Distribution channels, Tourism services market
Note
summ.
Abstract
Ogniwami w systemie dystrybucji usług turystycznych są wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w rozprowadzaniu produktu turystycznego do ostatecznych odbiorców na rynku. Wśród nich można wyróżnić: touroperatorów, agentów i inne podmioty (organizacje specjalistyczne, lokalne biura zakwaterowania, giełdy i targi turystyczne, hipermarkety).(fragment tekstu)

Process of creating travel agencies distribution strategies intends to state proper - for target market - time and place of tourism services sale. It is mostly executed by the choice of accurate distribution channels. In the time of raising competition, growth and changeability of customer expectations, travel agencies are forced to constant modernization of theirs distribution channels. The hereby paper presents the survey of modern distribution channels, which can help travel agencies to diversify the ways of tourism services distribution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, Warszawa 2005.
  2. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2007.
  3. Przedsiębiorstwo turystyczne, red. A. Rapacz, Warszawa 2007.
  4. I. Michalska-Dudek, R. Przeorek-Smyka, Marketing biur podróży, Warszawa 2010.
  5. F. Furman, Alternatywa dla systemów globalnych, w: "Wiadomości Turystyczne" 2007, nr 136 (10), s. 15.
  6. J. Nalazek, Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym, Warszawa 2010.
  7. A. Czubała, Dystrybucja produktów, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu