BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusz sovereign wealth jako narzędzie kształtowania polityki ekonomicznej państwa
SWFS As State's Economic Policy Instrument
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 15-23, bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Polityka finansowa państwa
State financial policy
Note
summ.
Abstract
Wprowadzenie W ciągu ostatnich trzech dekad system finansowy przechodził historyczną fazę zasadniczej zmiany strukturalnej. Finansowa liberalizacja, rozwój nauki o finansach oraz informatyki wspólnie przewodziły erze niezwykłych innowacji, która może przejść do historii jako kolejna finansowa rewolucja. Silnie kontrolowane podzielone i "senne" lokalne systemy finansowe ustąpiły miejsca regulowanemu w ograniczonym zakresie, otwartemu i ruchliwemu globalnemu systemowi finansowemu. Rewolucja ta w znacznej mierze powodowana była zmianami w systemie finansowym polegającymi między innymi na urynkowieniu finansów, do czego w znacznej mierze przyczynił się szybki wzrost nowych finansowych graczy w postaci funduszy sovereign wealth. Artykuł niniejszy omawia genezę i rozwój tych funduszy oraz rozważa ich innowacyjność, potencjał w kształtowaniu polityki ekonomicznej państwa, oraz traktuje o najważniejszym wehikule sovereign wealth należącym do emiratu Dubaju. (fragment tekstu)

The following research study describes Dubai World sovereign wealth fund. Unusually small quantity of information disclosed by the fund itself as well as information noise created by media around it draws attention, so it's assumed that both descriptional and research aspects of this work need further research.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balin B.J., Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis, Uniwersytet Johna Hopkinsa, 21 marca 2008.
  2. Das U.S., Yinqiu Lu, Mulder Ch., and Sy A. - Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, publikacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Departament Monetarystyki i Rynków Kapitałowych, sierpień 2009.
  3. Davidson S., Uniwersytet RMIT - Do sovereign wealth funds make economic or political decisions?, prezentacja sympozjum Australia's Open Investment Future, grudzień 2008.
  4. Gieve J., Sovereign wealth funds and global imbalances, przemówienie wygłoszone na Sovereign Wealth Management Conference w Londynie, 14 marca 2008
  5. Udaibir S. Das, Yinqiu Lu, Christian Mulder, and Amadou Sy, Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, publikacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Departament Monetarystyki i Rynków Kapitałowych, sierpień 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu