BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Widelska Urszula (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Klienci w kreowaniu kapitału intelektualnego małego przedsiębiorstwa
Consumers and Creation of Intellectual Capital in Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 461-470, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Klient, Kapitał intelektualny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Customer, Intellectual capital, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kapitału intelektualnego w małych firmach w kontekście kreowania go w oparciu o wykorzystanie kapitału klienta. Skoncentrowano się na ukazaniu istoty kapitału intelektualnego w małej firmie, którego wartość uzależniona jest od trwałych i długoterminowych relacji z klientami(fragment tekstu)

The article is focused on creation of intellectual capital in small enterprise. The main purpose is the presentation of essence of intellectual capital in small business. In this case the value of intellectual capital is depended on long term relations with the customers. It concerns the specific of relations with the clients in the conditions of dynamic environment. The article is also concentrated on client capital, which is the main component of intellectual capital in the case of small enterprise.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, No 17(1)
 2. J. Penc, Zarządzanie w zmieniającym się środowisku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, z I
 3. M. Smolarek, Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw, www.sbc.org.pl
 4. S.S. Liu, C. Yuh-Yun, Building customer capital through knowledge management processes in the health care context, "Health Care Manage Reviev" 2007, April-June, 32(2)
 5. P. Zeller, Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9 s. 15-19
 6. M. Kowalewska-Musiał., Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, "Marketing i Rynek"2006, nr 3, s. 2-8
 7. K. Rogoziński, Klient jako współtwórca wartości, "Marketing i Rynek" 2006, nr 8, s. 4
 8. P. Chlipała, Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 11, s. 46
 9. A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, CRM. Zarządzanie kontaktami z klientami, MADAR, Zabrze 2001
 10. G. Urbanek, Determinanty kapitału klienta a kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9, s. 11
 11. M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 2008
 12. B. Dobiegała-Korona, Budowa i wzrost kapitału klienta, "CEO" 2008, maj.
 13. A. Kozakiewicz, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, "Rachunkowość Zarządcza" 2007, nr 5
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu