BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Butryn Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podstawowe dane statystyczne polskiego rynku e-finansów
Key Statistics of Polish E-Finance Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 25-34, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Finanse
Finance
Note
summ.
Abstract
Polski rynek e-finansów znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Według najnowszych danych 56,4% gospodarstw domowych posiada komputery a 57,8% Polaków korzysta z dostępu do Internetu, a 84,9% posiada telefon komórkowy (co najmniej jeden). Ogólnie, w tych samych badaniach zwraca się uwagę, że cały rynek telekomunikacyjny "skręca" w kierunku technologii internetowych. Populację polskich internautów silnie determinują, jak dotychczas, trzy kryteria: wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Mniejsze znaczenie ma tu płeć. Generalnie populację tę tworzą ludzie relatywnie młodzi, mieszkający w większych miastach, lepiej wykształceni, oraz co potwierdza ich status - lepiej przeciętnie zarabiający. Już to daje pomyślne perspektywy rozwoju e-biznesu, a e-finansów w szczególności. W dalszej części naszych rozważań zaprezentujemy więcej bardziej szczegółowych danych wywodzących się z przywoływanych różnych źródeł. Dane te dość dobrze charakteryzują stan i perspektywy rozwoju polskiego rynku e-finansów. (fragment tekstu)

The article presents the basic statistical data characterizing the current state and prospects of development of the Polish market for e-finance. in comparison to EU countries are showed significant delays in the development of this market. In conclusion, given that much of the dynamics of the development of e-financial market in Poland, compared to traditional markets (segments) for financial, creates favorable conditions to strengthen and expand product offerings and e-financial to the benefit of present and future of its users. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. e-Płatności, http://www.poland.gov.pl/e-Platnosci,(e-Banking),2589.html, luty 2009.
  2. Fundusze w sieci mają przyszłość, http://direct.money.pl/funduszeinwestycyjne, styczeń 2009.
  3. Google Poland Finance Study 2008, w: Polskie e-finanse pod lupą google, www.money.pl/artykul/polskie/e-finanse, styczeń 2009.
  4. Hałabuz N.: Skacz z banku do banku, www.wyborcza.pl., styczeń 2010.
  5. Laska M., Małachowski A.: Analiza funkcjonalności i testy użyteczności wybranych witryn i portali polskiego rynku e-finansów, mat. konf. e-Gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, "Poczta - Telekomunikacja" - teoria i praktyka, Szczecin-Malmoe-Kopenhaga, 10-12.06.2010, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (w druku).
  6. Małachowski A.: Organizacja i funkcjonowanie polskiego rynku e-finansów. Witryny i portale specjalizowane w dziedzinie e-finansów, mat. konf. e-Gospodarka w Polsce, stan obecny i perspektywy rozwoju, "Poczta - Telekomunikacja" - teoria i praktyka, Szczecin-Malmoe-Kopenhaga, 10-12.06.2010, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (w druku).
  7. Nowe systemy e-płatności, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/6108,nowe_- systemy_e_platnosci.html, luty 2009.
  8. Polskie e-finanse pod lupą google, www.money.pl/artykul/polskie/e-finanse, styczeń 2009.
  9. Sposoby płatności, www.egospodarka.pl/Sposoby-platnosci-Poczta-Polskaliderem. html, luty 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu