BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowski Dariusz (Politechnika Gdańska)
Title
Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu
Types of Market Information and Time of Realization of New Product Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 35-43, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Informacja, Produkt
Information, Product
Note
summ.
Abstract
Czas jest niezmiernie istotnym czynnikiem związanym z sukcesem tworzenia nowego produktu. Spóźnione wobec planowanego terminu wejście na rynek z nowym produktem zazwyczaj negatywnie przełoży się na wynik tworzenia nowego produktu. Bierze się to stąd, że monitoring sposobności rynkowych prowadzony jest zarówno przez firmę tworzącą nowy produkt, jak też przez jej konkurentów. Z kolei wejście na rynek z nowym produktem w planowanym terminie, lub nawet przed nim, zwiększa szansę sukcesu tego produktu. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki wpływają na termin realizacji rozwoju nowego produktu. (fragment tekstu)

Results of our empirical study, conducted among national high technology companies, shows that only applying information about customers is positively related to time efficiency of new product development. Using two other types of types of information in new product development, i.e. information about competitors and general market information, have no statistically significant influence on time of realization of new product project. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, WN PWN, Warszawa 2002.
 2. Cooper R.G.: Developing new products on time, in time, "Research Technology Management", 1995, Vol. 38 (5).
 3. Dąbrowski D.: Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Seria Monografie nr 93, Gdańsk 2009.
 4. Dobosz A. i in.: Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 5. Gatnar E.: Analiza rzetelności, [w:] E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Gruszczyński M., Mierzejewski P.: Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 7. Górniak J.: My i nasze pieniądze. Studium postaw wobec pieniądza, Wyd. Aureus, Kraków 2000.
 8. Kąciak E.: Pomiar i analiza danych, [w:] J. Bazarnik i in.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools i AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 9. Penc J.: Informacje rynkowe a sukces firmy, "Marketing i Rynek", 1994, nr 3.
 10. Sagan A:, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, wyd. 2, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 11. Swink M.: Product development - faster, on-time, "Research Technology Management", 2002, Vol. 45 (4).
 12. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 13. Żabiński L.: System informacyjny o funkcjonowaniu rynków krajowych i zagranicznych, w: J. Kramer (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu