BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Wpływ e-biznesu na łańcuchy dostaw
The Impact Of E-Business on Supply Chains
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 45-52, bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Biznes elektroniczny, Łańcuch dostaw
e-business, Supply chain
Note
summ.
Abstract
Powszechnie e-biznes jest rozumiany jako realizacja transakcji biznesowych poprzez Internet. M. Castells podaje, że e-biznes to "jakakolwiek aktywność biznesowa, której kluczowe zadania związane z zarządzaniem, finansowaniem, innowacjami czy relacjami z klientami są realizowane w Internecie lub przez Internet albo inne sieci komputerowe niezależnie od tego, jaki rodzaj połączenia istnieje między wirtualnymi i fizycznymi wymiarami firmy".1 W tej definicji nacisk położony jest na sieciowe połączenia pomiędzy producentami, klientami i dostawcami bazujące na Internecie. Struktury sieciowe, a takimi są łańcuchy dostaw, obecnie dzięki technologiom teleinformatycznym zyskują na znaczeniu, stają się bardziej elastyczne i skoordynowane. Początkowo firmy będące ogniwami łańcucha dostaw wykorzystywały takie narzędzia komunikacji jak: EDI (Electronic Data Interchange), telefon, faks, jednak dopiero udostępnione w latach 90. XX wieku technologie pozwoliły sieciom firm przyjąć formę elastycznych, dynamicznych łańcuchów dostaw i osiągać m.in. dzięki nim przewagę konkurencyjną. (fragment tekstu)

The author of this paper aim to examine the impact of e-business systems that use ubiquitous platforms such as Internet on supply chains. The integration of e-business and supply chains enables seamless information flow from suppliers to customer. It also enables better-coordinated materials flow from customer order to production, storage, distribution and delivery. The purpose of this paper is to describe not only the advantages of e-business but also potential problems and negative influence on supply chains. The article is a contribution to further considerations and research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Castells M.: The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford University Press, 2001.
  2. Chopra S., Meindl P.: Supply Chain Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, NY 2001.
  3. Gryciuk W.: Podstawy e-biznesu, "Teleinfo", 1999, nr 20.
  4. Kowalska J.: Zakupy z przeszkodami, "Gazeta Wyborcza", 5 lutego 2001.
  5. Rutkowski K.: Logistyka on-line, Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, PWE Warszawa 2002.
  6. Wieczerzycki W.: Rola technologii informacyjnych w łańcuchach dostaw, w: Ciesielski M., Długosz J.: Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
  7. zab/kan : Tajwan: Trzęsienie ziemi wywołało chaos komunikacyjny w Azji, PAP, 2006-12-27.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu