BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkwitalska Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Title
Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym
Cross-cultural Problems in Entities with Foreign Capital
Source
Problemy Zarządzania, 2009, vol. 7, nr 3 (25), s. 126-148, tab., bibliogr. 47 poz.
Issue title
Zarządzanie międzykulturowe
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Korporacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie międzykulturowe, Zagraniczne spółki zależne
International enterprise, International corporation, Company on the international market, International management, Intercultural management, Foreign subsidiaries
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule jest analizowana problematyka zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym jako filiach zagranicznych korporacji transnarodowych (KTN). Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów w zarządzaniu międzykulturowym występujących w filiach zagranicznych, ich przyczyn i skutków oraz mechanizmów wykorzystywanych przez KTN w kierunku przezwyciężania barier. W artykule są analizowane kolejno: zakres zarządzania międzykulturowego jako dyscypliny naukowej, następnie - na gruncie teorii umiędzynarodowienia oraz ewolucyjnej KTN - czynniki mające wpływ na konieczność zarządzania międzykulturowego w KTN. Dalej zaprezentowano przegląd badań nad filiami zagranicznymi. Zawarto tu również opis typów obszarów problemów zarządzania międzykulturowego w filiach, przyczyn barier, ich skutków oraz sposobów przezwyciężania. Podsumowanie prezentuje propozycję modelu, w którym są ujęte powyższe związki. (abstrakt oryginalny)

The article analyses cross-cultural problems in entities with foreign capital that are foreign subsidiaries of transnational corporations (TNC). The identification of potential problems' areas in the cross-cultural management in foreign affiliates, their causes and effects, and mechanisms used by TNC to conquer barriers is the aim of this thesis. The article is composed of three chapters. The first one analyses the scope of the cross-cultural management as an academic discipline. Then, on the basis of internationalization and evolutionary theories of TNC, determinants of the need of the cross-cultural management in TNC are depicted. The following chapter refers to an overview of researches that were conducted in foreign subsidiaries' field. There is a description of problems' areas of the cross-cultural management in affiliates, their sources and effect, and means of overcoming them. The conclusions present the proposition of a model that reflect mentioned above relationships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adler, N. 1980. Cultural Synergy: the Management of Cross-cultural Organizations, w: Burke, W. i L.D. Goodstein (red.), Trends and Issues In OD: Current Theory and Practice, s. 163-184. California, San Diego: University Associates.
 2. Adler, N. 1983. A Typology of Management Studies Involving Culture. Journal of International Business Studies, Fall, s. 29-47.
 3. Adler, N. 1991. International Dimensions of Organizational Behavior, Boston: PWS-Kent Publishing.
 4. Adler, N. і J. Graham. 1989. Cross-cultural Interaction. The International Comparison Fallacy? Journal of International Business Study, Fall, s. 515-537.
 5. Baliga, R. і A.M. Jaeger. 1984. Multinational Corporations: Control Systems and Delegation Issues. Journal of International Business Stiulies, Fall, s. 25-40.
 6. Bartlett, Ch.A. 1986. Building and Managing the Transnational: The New Organizational Challenge, w: Porter, M.E. (red.) Competition in Global Industries, s. 377. Boston: Harvard Business School Press.
 7. Birkinshaw, J. 2001. Strategy and Management in MNE Subsidiaries, w: Rugman, A.M. i T.L. Brewer (red.) The Oxford Handbook of International Business, s. 382-388. New York: Oxford University Press.
 8. Birkinshaw, J. і A.J. Morrison. 1995. Configurations of Strategy and Structure in Subsidiaries of Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, Fourth Quarter, s. 729-753.
 9. Björkman, I., Fey, C.F. i H.J. Park. 2007. Institutional Theory and MNC Subsidiary HRM Practices: Evidence From a Three-Country Study. Journal of International Business Stiulies, vol. 38, s. 430-446.
 10. Björkman, I., Stahl, G.K. і E. Vaara. 2007. Cultural Differences and Capability Transfer in Cross-Border Acquisitions: The Mediating Roles of Capability Complementarity, Absorptive Capacity, and Social Integration. Journal of International Business Studies, vol. 38, s. 658-672.
 11. Brock, D.M. і in. 2008. National Culture and Expatriate Deployment. Journal of International Business Studies, vol. 39, s. 1293-1309.
 12. Chakravarthy B.S. і H.V. Perlmutter. 1985. Strategic Planning for a Global Business. Columbia Journal of World Business, Summer, s. 3-10.
 13. Cray, D. 1984. Control and Coordination in Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, Fall, s. 85-98.
 14. Danis, W.M. і A. Parkhe. 2002. Hungarian-Western Partnerships: A Grounded Theoretical Model of Integration Processes and Outcomes. Journal of International Business Studies, nr 3, vol. 33, s. 423-455.
 15. Fey, C.F. і I. Björkman. 2001. The Effect of Human Resource Management Practices on MNC Subsidiary Performance in Russia. Journal Of International Business Studies, vol. 32, s. 59-75.
 16. Francesco, A.M. і B.A. Gold. 2005. International Organizational Behavior, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 17. Gates, S.R. i W.G. Egelhoff. 1986. Centralization in Headquarters - Subsidiary Relationships. Journal of International Business Studies, Summer, s. 71-92.
 18. Ghoshal, S. i Ch.A. Bartlett. 1988. Creation, Adoption, and Diffusion of Innovations by Subsidiaries of Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, Fall, s. 365-388.
 19. GUS. 2008. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 r., Warszawa: GUS.
 20. Hewett, K., Roth, M.S. i К. Roth. 2003. Conditions Influencing Headquarters and Foreign Subsidiary Roles in Marketing Activities and Their Effects on Performance. Journal of International Business Studies, vol. 34, s. 567-585.
 21. http://akson.sgh.waw.pl/~jh28460/index2.html.
 22. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm7id=POJ-234.htm.
 23. Jacob, N. 2003. Intercultural Management, London: Kogan Page.
 24. Jaeger, A.M. 1983. The Transfer Of Organizational Culture Overseas: An Approach to Control in The Multinational Corporation. Journal of International Business Studies, Fall, s. 91-114.
 25. Johnson, J.P., Lenartowicz, Т. i S. Apud. 2006. Cross-cultural Competence in International Business: Toward a Definition and a Model. Journal of International Business Studies, vol. 37, s. 525-543.
 26. Johanson, J. i J. Vahlne. 1977. The internationalization process of the firm - a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, nr 8, s. 23-32.
 27. Korth, Ch.M. 1985. International Business. Environment and Management, New York: Englewood Cliffs.
 28. Kostera, M. 1997. Zarządzanie międzykulturowe, w: Koźmiński, A.K. i W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, s. 523. Warszawa: PWN.
 29. Koźmiński, A. 1999. Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Kreitner, R. i A. Kinicki. 1991. Organizational Behavior, Boston, Burr Ridge: IRWIN.
 31. Laroche, M. і in. 2001. A Model of Advertising Standardization in Multinational Corporations, Journal of International Business Studies, nr 2, vol. 32, s. 249-266.
 32. Ling, Y., Floyd, S.W. i D.C. Baldridge. 2005. Toward A Model of Issue-selling by Subsidiary Managers in Multinational Organizations. Journal of International Business Studies, vol. 36, s. 637-654.
 33. Luo, Y. i O. Shenkar. 2006. The Multinational Corporation as a Multilingual Community: Language and Organization in a Global Context. Journal of International Business Studies, vol. 37, s. 321-339.
 34. Martinez, J.I. i J.C. Jarillo. 1991. Coordination Demands of International Strategies. Journal of International Business Studies, Third Quarter, s. 429-444.
 35. McFarlin, D.B. і P.D. Sweeney. 2006. International Management. Strategic Opportunities and Cultural Challenges, Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 36. Minbaeva, D. і in. 2003. MNC Knowledge Transfer, Subsidiary Absorptive Capacity, and HRM. Journal of International Business Studies, vol. 34, s. 586-599.
 37. Negandhi, A.R. 1983. Cross-Cultural Management Research: Trend And Future Directions. Journal of International Business Studies, Fall, s. 17-27.
 38. Nowakowski, M.K. 1999. Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Warszawa: Difin.
 39. Phene, A. i P. Almeida. 2008. Innovation in Multinational Subsidiaries: The Role of Knowledge Assimilation and Subsidiary Capabilities. Journal of International Business Studies, vol. 39, s. 901-919.
 40. Rosenzweig, Ph.M. і N. Nohria. 1994. Influences on Human Resource Management Practices in Multinational Corporations. Journal Of International Business Studies, Second Quarter, s. 229-251.
 41. Rozkwitalska, M. 2006. Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność. Organizacja i kierowanie, nr 2 (124), s. 33-50.
 42. Rozkwitalska, M. 2007. Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata. Organizacja i kierowanie, nr 2 (128), s. 33-59.
 43. Rozkwitalska, M. 2008. Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, w: Polak, W. i T. Noch (red.) Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, s. 227-245. Gdańsk: Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji.
 44. Toyne, B. 1976. Host Country Managers of Multinational Firms: An Evaluation of Variables Affecting Their Managerial Thinking Patterns. Journal of International Business Studies, nr 7, s. 39-56.
 45. Uhlenbrock, К. 2004. Developing Acquired Foreign Subsidiaries: The Experience of MNES in Transition Economies. Journal of International Business Studies, vol. 35, s. 109-123.
 46. UNCTAD. 2008. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, New York, Geneva: UNCTAD.
 47. Westney, D.E. і S. Zaheer, The Multinational Enterprise as an Organization, w: Rugman, A.M., i T.L. Brewer (red.) 2001. The Oxford Handbook of International Business, s. 349-350. New York: Oxford University Press.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu