BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV
Measurement of Intellectual Capital with MV/BV
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne, Wskaźniki ekonomiczne, Indeks giełdowy
Intellectual capital, Intangible asset, Economic indicators, Stock market indexes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce pomiaru kapitału intelektualnego przy użyciu wskaźnika wartości rynkowej do wartości księgowe MV/BV. W pierwszej jego części przedstawiona została koncepcja wskaźnika MV/BV. Druga części przedstawia wyniki przeprowadzonych badań związanych z pomiarem kapitału intelektualnego wskaźnikiem MV/BV w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu WIG 20. Badania obejmują lata 2007-2012 i stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036. (abstrakt oryginalny)

This article is focused on measurement of intellectual capital with Market Value to Book Value ratio. The first part of the article presents the issue of intellectual capital measurement with MV/BV. While, the second part presents results of the research of the measurement of intellectual capital with MV/BV in companies listed on the Stock Exchange in Warsaw within the WIG 20 Index. The study covers the period 2007-2012 and is part of the project funded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bukh P.N., Larsen H.T., Mouritsen J., Constructing Intellectual Capital Statements, "Scandinavian Journal of Management" 2001, no. 17.
  2. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  3. http://www.gpw.pl.
  4. http://www.truffle100.com.
  5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday-New York 1999.
  7. Stewart T.A., The Coins in the Knowledge Bank, "Fortune" z 19 lutego 1996 r.
  8. Stewart T.A., Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital, "Fortune" z 3 października 1994 r.
  9. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu