BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kazojć Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach
Corporate Social Responsibility and Areas of the Concept in Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 57-69, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zarządzanie, Etyka, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Management, Ethics, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały definicje CSR (corporate social responsibility) w ujęciu podawanym przez różnych autorów, a także pojęcia powiązane z koncepcją, które mogą stanowić jej element, ale nie stanowią jej podstawy i bywają mylone z CSR. Autorka wskazuje także obszary, w ramach których organizacje powinny podejmować aktywność, aby mogły zostać uznane za społecznie odpowiedzialne. (abstrakt oryginalny)

This article presents the definitions of CSR (Corporate Social Responsibility) from the perspective of various authors as well as other concepts related to CSR which may form a part of CSR, but do not constitute its basis and tend to be confused with CSR. The author also points out the areas in which organizations should undertake activity so as to be considered socially responsible. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black S., Public Relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2011.
 2. CSR na świecie - odrodzenie, "Media Planet. Kompendium CSR" 2010, nr 4.
 3. Davis A., Public Relations, PWE, Warszawa 2007.
 4. Dymowski J., Szymańska M., CSR raport specjalny. Społeczna odpowiedzialność biznesu, "Brief" 2009, nr 2.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Grzybowski M., Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku, w: Społeczna odpowiedzialność współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne, red. T. Kamiński, W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 2004.
 7. Hąbek P., Pawłowska E., Społeczna odpowiedzialność organizacji a kompetencje menedżerów, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2.
 8. Julewicz A., Ejdys J., Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 6.
 9. Kazojć K., Powiązania między public relations a społeczną odpowiedzialnością biznesu, "Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki" 2012, z. 4: Teoria i praktyka zrządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, red. P. Bartkowiak, T. Bernat, TNOiK oddział w Poznaniu.
 10. Łukasiński W., Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 10.
 11. Marcinkowska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 10.
 12. Materiały z warsztatu na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu prowadzonego przez Deloitte 22 listopada 2011 r. w Hotelu Radisson w Szczecinie.
 13. Public Relations w praktyce, red. A. Gregory, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 14. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 15. Szymonek J., KK NSZZ "Solidarność" wobec zagadnień CSR, w: Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach. Model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Poradnik metodyczny, Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2010.
 16. Wojcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu