BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielawa Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Motywowanie pracowników w procesie zarządzania jakością usług serwisowo-naprawczych w autoryzowanych serwisach samochodowych
Motivating Employees in the Management of Service Quality of Service and Repair in Authorized Car Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 97-111, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zarządzanie jakością, Usługi, Motywowanie pracowników, Serwis samochodowy
Quality management, Services, Motivating employees, Automobile repairs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w autoryzowanych serwisach samochodowych. Zaprezentowano formy motywowania pracowników w tych podmiotach oraz stopień satysfakcji z zastosowanych narzędzi motywacji. Przedstawiono również samoocenę jakości świadczonych usług serwisowo-naprawczych dokonaną przez pracowników i zaproponowano rozwiązania, których wdrożenie usprawnieni proces zarządzania i podniesie jakość usług. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the research, which was conducted in authorized car services. It presents problems of motivating employees in these companies. It also describes a self-assessment quality of services of service and repair carried out by staff and proposed solutions, which the implementation may have an influence on improvement process management and improve the quality of services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Minzberg H., Zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
  3. Piechnik-Kurdziel A., Zarządzanie personelem jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1996, nr 466.
  4. Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Robbins S.P., Judge T.A., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.
  6. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu