BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziwok Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Macierz korelacji stóp forward w procesie konstrukcji krzywej dochodowości
The Correlation Matrix of Forward Rates in the Process of Yield Curve Construction
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 41-50, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Keyword
Krzywa dochodowości, Polityka pieniężna
Yield curve, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zastosowanie różnych kryteriów konstrukcji krzywej dochodowości zmusza do poszukiwań takiej metodologii, która pozwoliłaby na ocenę pożądanych cech krzywej dochodowości na potrzeby polskiej polityki pieniężnej. Oparcie skonstruowanej miary na własnościach powierzchni korelacji implikowanej 7-dniowej stopy forward wymagało przyjęcia subiektywnych kryteriów oceny. Taki sposób oceny daje pewien obraz potencjału krzywej dochodowości w zależności od przyjętego modelu parametrycznego oraz funkcji celu.(abstrakt oryginalny)

The use of different criteria for the yield curve construction makes to search for such methodology which would allow to assess the desirable features of the yield curve. The adoption of subjective evaluation criteria let construct a measure which describes the required features of the correlation surface. This surface is composed of correlation coefficients between implied 7-day forward rates. Such a method of assessment let point out the best yield curves depending on the assumed parametric model and the objective function.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alexander C. (2008), Market Risk Analysis, Vol. III, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
  2. Alexander C., Lvov D. (2003), Statistical Properties of Forward Libor Rates, "ISMA Discussion Papers in Finance", 2003-03.
  3. BIS (2005), Zero-coupon Yield Curves: Technical Documentation, Bank for International Settlements, Basel.
  4. Brace A., Gątarek D., Musiela M. (1997), The Market Model of Interest rate Dynamics. "Mathematical Finance", No. 7, s. 127-154.
  5. Dziwok E. (2012), Krzywa dochodowości a polityka pieniężna. Modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku, Wydawnictwo UE, Katowice.
  6. Marciniak M. (2006), Yield Curve Estimation at the National Bank of Poland, "Bank i Kredyt", nr 3, s. 52-74.
  7. Meucci M. (2005), Risk and Asset Allocation, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
  8. Rebonato R. (2002), Modern Pricing of Interest-rate Derivatives, Princeton University Press, Princeton, Oxford.
  9. [www 1] http://www.money.pl (dostęp: 30.12.2012).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu