BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świecka Beata (Uniwersytet Szczeciński), Wiszkiel Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zabezpieczenia emerytalne a niepewność i niestabilność gospodarcza
Pension Securities and Insecurity and Economic Instability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 77-87, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Keyword
Zabezpieczenie emerytalne, Niepewność w gospodarce, Wahania koniunkturalne, Gospodarstwa domowe, Reforma systemu emerytalnego
Pension arrangement, Uncertainty in the economy, Business fluctuations, Households, Pension system reform
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza zabezpieczenia emerytalnego w kontekście niepewności i niestabilności gospodarczej. Na potrzeby pracy przyjęto następującą hipotezę: niestabilność i niepewność gospodarcza wymuszają konieczność zmian w zakresie zabezpieczenia emerytalnego członków gospodarstw domowych, którzy, chcąc utrzymać obecny poziom życia po przejściu na emeryturę, zmuszeni są do zmian w zakresie zabezpieczenia emerytalnego.(abstrakt oryginalny)

The aim of article is analysis of pension securities in context of uncertainty and economic instability. Following hypothesis has been assumed for the needs of this article: Instability and economic uncertainty force necessity of changes in area of pension securities of households' members. Members of those, wishing to maintain present level of life after retiring are forced to take changes in area of pension securities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, NBP, Warszawa 2011.
 2. Czajka Z., Systemy emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 3. Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia- spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ (30.05.2013).
 4. Hormazabal S., Lessons from the Chilean experience on infrastructure funding via private pension funds, The BBVA Economic Research Department, Pension Trends, Argentina, January 2010.
 5. Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych, Warszawa 2013.
 6. Świecka B, Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie,Difin, Warszawa 2009.
 7. Szumlicz T., Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego, w: Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Twigger, Warszawa 2004.
 8. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 9. Veron N., Rating agencies and the sovereign credit risk assessment, Bruegel, December, 2011.
 10. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 11. Zrównanie i podniesienie wieku emerytalnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, luty 2012.
 12. Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyty Naukowe seria II, z. 151, Poznań 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu