BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniewska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowe trendy w edukacji
New Trends in Education
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 95-105, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Keyword
Edukacja, Nauczanie, Metody nauczania
Education, Teaching, Teaching method
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny świat wymaga od dzieci nowego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogły w pełni korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania nowych kierunków rysujących się w systemach edukacji. Trzeba pamiętać, że to uczniowie, którzy dziś uczęszczają do szkół, za dekadę lub dwie będą świadczyć o sile i jakości kapitału społecznego naszego kraju. Dzisiejszy uczeń powinien być aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu uczenia się, a nie tylko słuchaczem. (abstrakt oryginalny)

The modern world requires a new set of skills of children, so that they can fully enjoy the rights and opportunities for developing a knowledge society. The purpose of this paper is to indicate new directions scratching in education systems, because it is the students who attend schools today, a decade or two will provide the strength and quality of the social capital of our country. Today the student should be an active and responsible participant in the learning process and not just a listener. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Edukacja dla Europy, Raport Komisji Europejskiej, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN - ELIPSA, Warszawa 1999.
 2. Gadamer H.-G., Dziedzictwo Europy, Aletheia, Warszawa 1992.
 3. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Warszawa 1999.
 4. http://wpolityce.pl/lifestyle/194172-wspolczesne-dzieci-wyreczane-przez-rodzicowi- wychowywane-na-przegranych.
 5. http://www.edunews.pl/system-edukacji/przyszlosc-edukacji/2510-stare-i-nowetrendy- w-edukacji.
 6. Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Trans Humana, Bydgoszcz 2004.
 7. Księga trendów w edukacji 2013/2014, Young Digital Planet.
 8. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Żak, Warszawa 2008.
 9. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, http://www.kti.ue.poznan.pl/node/149.
 10. Tutoring jako metoda zarządzania talentami, red. A. Witkowska-Tomaszewska, WSH TWP, Warszawa 2011.
 11. www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu