BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych
Analysis of Measurement Invariance in Cross-Sectional Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2014, nr 33, s. 187-197, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych
Keyword
Pomiary, Analiza czynnikowa, Badania marketingowe, Badania porównawcze
Measurement, Factor analysis, Marketing research, Comparative examination
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom oceny inwariancji pomiaru w badaniach marketingowych w przypadku liczebnego zróżnicowania populacji. Ocena ta została przeprowadzona na przykładzie skali strategii podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem dwóch podejść. Dla dużej liczby grup zastosowano procedurę wyrównywania na podstawie funkcji upraszczającej, a dla małej liczby przekrojów - wielogrupową konfirmacyjną analizę czynnikową dostępną w programie Mplus 7.11.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issues of assessment of measurement invariance in marketing research for different number of groups. The invariance check has been carried out on the example of the scale of decision-making strategies in the household using two approaches. For a large number of groups, a procedure of alignment based on simplicity function are used. For a small number of groups, the multi-group confirmatory factor analysis has been used for invariance testing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alderman H. i in. Unitary versus Collective Models of the Household: Is it Time to Shift the Burden of Proof? "The World Bank Research Observer" 1995, nr 1.
  2. Asparouhov T., Muthen B., Multiple-group factor analysis alignment, www.statmodel. com (28.10.2013).
  3. Manser M., Brown M, Marriage and Household Decision-Making, "International Economic Review" 1989, nr 21.
  4. Muthen B., Asparouhov T., New Methods for the Study of Measurement Invariance with Many Groups, www.statmodel.com (28.10.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu