BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrozowicz Kazimierz (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu), Puciato Daniel (Politechnika Opolska), Kwiatkowski Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Title
Geneza i agonia organizacji. Studium atrofii pośredników turystycznych w świetle analizy strukturalnej rynku turystycznego Podkarpacia
Origin and Disappearance of the Organization. Study of Loss of Travel Agencies in the Light of Structural Analysis of the Tourism Market of Podkarpacie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 2(18), s. 49-62, rys., tab.
Keyword
Rynek turystyczny, Teoria organizacji
Tourism market, Organisation theory
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę dokonania analizy zachowań ludzi i organizacji w kontekście teorii organizacji i turystyki, chcąc przyczynić się do postępu we wciąż nowatorskich i niedoprecyzowanych teoriach naukowych. Problematyka podjętych rozważań należy do interdyscyplinarnego obszaru teorii organizacji oraz turystyki, których dyskursywna i metodyczna eksploracja zmierza w kierunku naukowego objaśnienia dialektycznego procesu ,,śmierci oraz narodzin" form organizacyjnych (w rozumieniu ogólnej kategorii, a nie akcydensu) w oparciu o podejście idiograficzne, w ramach analizy rynku turystycznego.(fragment tekstu)

In today's market of tourist services and literature distinguishes three types of operators providing travel services, among which generally refers to tour operators, travel agencies. Last, as a separately functioning until recently, organizational form, show a clear trend actually quite atrophic. Setback of that legal form in the tourism economy makes it in turns into a more versatile, and thus less unidirectionally specialized and less prone to rapid and unpredictable market processes, organizational form - the organizer of tourism. The authors of this article intending to prove the thesis bet, make it the same theme taken by scientific analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Yale, Działalność touroperatorska, Wydawnictwo ,,Wiedza i Życie", Warszawa 2001, s. 9.
  2. A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  3. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu